TAKT&TONE: Korg metronom.

TAKT&TONE: Korg metronom.

entaniya.co

Finn tona, hold takten

03.11.2013
18:31
27.08.2015 20:02

Korg TMR-50 er et kombinert stemmeapparat og metronom med innspillingsfunksjon. Sjekk både takt og intonasjon når du øver. Enheten kan også kobles til datamaskin via USB for å lagre øvinger, og har flere nyttige funksjoner. Pris: 850,-

Englund Musikk

www.emnordic.no

03.11.2013
18:31
27.08.2015 20:02