Tariff

Penger i kassa: Creos nye satser for frilansere økes med 3,1 prosent fra første mai.

Penger i kassa: Creos nye satser for frilansere økes med 3,1 prosent fra første mai.

iStock/illustrasjon

Creo: Minstesatsene for frilansere justeres opp

TARIFF

FORNØYD: – Særlig fornøyd er vi med resultatet for Den Norske Opera & Ballett, sier Tore Walmsnæss i Creo om årets tariffoppgjør.

FORNØYD: – Særlig fornøyd er vi med resultatet for Den Norske Opera & Ballett, sier Tore Walmsnæss i Creo om årets tariffoppgjør.

asamaria.com/Åsa Maria Mikkelsen

Tariffoppgjøret i Operaen og teatrene i havn: – Fornøyde med resultatet, sier Creo

TARIFF

LANGTIDSUTDANNEDE: – Det var mye oppmerksomhet om prestenes lønn, men viktigst var det at dette var en streik for alle de langtidsutdannede i kirken, sier Yngvild Wattum Stuksrud.

LANGTIDSUTDANNEDE: – Det var mye oppmerksomhet om prestenes lønn, men viktigst var det at dette var en streik for alle de langtidsutdannede i kirken, sier Yngvild Wattum Stuksrud.

Privat

Avblåst streik i kirken: – Viktig med lønn som samsvarer med utdannelsen, sier organist Yngvild Wattum Stuksrud

TARIFF

UTSATT: Orkestrene, teatrene og Operaen får heller ikke i dette tariffoppgjøret landet en ny pensjonsordning. Men i morgen sluttføres de andre delene av forhandlingene.

UTSATT: Orkestrene, teatrene og Operaen får heller ikke i dette tariffoppgjøret landet en ny pensjonsordning. Men i morgen sluttføres de andre delene av forhandlingene.

Ole Palmstrøm

Fortsatt uavklart om pensjon i orkestrene, teatrene og Operaen. Koronapandemien sørger for avlyst mekling i kultursektoren

LEDIGE STILLINGER

TARIFF

UENIGHET OM PRESTELØNN: – Da vi ikke kom til enighet om alt, brøt vi forhandlingene, forteller Anders Hovind, nestleder i Creo.

UENIGHET OM PRESTELØNN: – Da vi ikke kom til enighet om alt, brøt vi forhandlingene, forteller Anders Hovind, nestleder i Creo.

Åsa Maria Mikkelsen

Kirkemusikere i streik fra lørdag

ER BLITT ENIGE: Trondheim Symfoniorkester har, som det eneste orkesteret i Norge, innført en hybridpensjonsordning. Både arbeidstakere og arbeidsgiver er fornøyd.

ER BLITT ENIGE: Trondheim Symfoniorkester har, som det eneste orkesteret i Norge, innført en hybridpensjonsordning. Både arbeidstakere og arbeidsgiver er fornøyd.

Morten Krogvold/Thomas Carlström

TARIFF: Denne uka står det om pensjon i orkestrene. I Trondheim er de blitt enige om hybridpensjon

TARIFF

FORNØYD: – Å få forhandlingsrett om pensjon er en kamp som har pågått i over 20 år. Vi er veldig fornøyde med at vi har fått dette til, sier Einar Bergem, forhandlingsleder for Creo i Oslo kommune.

FORNØYD: – Å få forhandlingsrett om pensjon er en kamp som har pågått i over 20 år. Vi er veldig fornøyde med at vi har fått dette til, sier Einar Bergem, forhandlingsleder for Creo i Oslo kommune.

Rune Eriksen

Tariffoppgjør i Oslo kommune: Arbeidstakere får endelig rett til å forhandle om pensjon

Kortnytt

TARIFF

iStock

Teknikerne håper å være del av neste års tariffoppgjør

TARIFF

FORNØYD FORBUNDSLEDER: Alt i alt er Creo-leder Hans Ole Rian fornøyd med årets tariffrevisjon i kommunal sektor.

FORNØYD FORBUNDSLEDER: Alt i alt er Creo-leder Hans Ole Rian fornøyd med årets tariffrevisjon i kommunal sektor.

Martin Guttormsen Slørdal

KOMMUNEOPPGJØRET: Kulturskolelærere skal få lønnsuttelling for pedagogisk utdanning

TARIFF

RETTEN TIL Å STREIKE: – Når pensjonsvedtektene ikke er nedfelt i overenskomsten, har vi ikke streikerett dersom arbeidsgiver gjør noe med pensjonsbestemmelsene som vi ikke er fornøyde med, forklarer Einar Bergem, som har forhandla på vegne av Creo i Oslo kommune.

RETTEN TIL Å STREIKE: – Når pensjonsvedtektene ikke er nedfelt i overenskomsten, har vi ikke streikerett dersom arbeidsgiver gjør noe med pensjonsbestemmelsene som vi ikke er fornøyde med, forklarer Einar Bergem, som har forhandla på vegne av Creo i Oslo kommune.

Rune Eriksen/arkivfoto

TARIFF: Brudd i Oslo kommune – striden står om pensjon og deltid

TARIFF

CREO-LEDER:  – Vi håper vi skal greie å få til noe på pensjon i tariffområdet Spekter. Vi har en midlertidig avtale som har vart i fire år, og det er på tide å få landa denne saken. Protokollteksten sier at vi skal ha en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning, forteller Hans Ole Rian.

CREO-LEDER: – Vi håper vi skal greie å få til noe på pensjon i tariffområdet Spekter. Vi har en midlertidig avtale som har vart i fire år, og det er på tide å få landa denne saken. Protokollteksten sier at vi skal ha en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning, forteller Hans Ole Rian.

Rune Eriksen

Tariffoppgjøret er i gang: Creo godtar ikke et nulloppgjør