Om Musikkultur

TIPS OSS!

For tips til redaksjonen:
Telefon: 22 05 28 20
Epost: redaksjon@musikkultur.no

Postadresse

Musikkultur
Postboks 9007 Grønland
0133 Oslo

Besøksadresse

Brugata 19

Ansatte

Brand Barstein
Ansvarlig redaktør
Epost: bb@creokultur.no

Even Finsrud
Journalist
Telefon: 907 79 523
Epost: even@musikkultur.no

Redaksjonelt

> Vil du skrive innlegg eller fagartikkel?

Annonser

Christine Rokkedal
Telefon: 918 31 652
Epost: musikkultur@creokultur.no

> Forretningsannonser, nett
> Stillingsannonser, nett

Annen informasjon

> Nyhetsbrev
> Informasjon om Musikkultur