Informasjon om Musikkultur AS

Selskapet Musikkultur AS har som hovedoppgave å utgi bladet Musikkultur. Musikkultur er medlemsblad for organiserte i Creo - forbundet for kunst og kultur.

Musikkultur AS har også teknisk produksjon og administrasjon av Norsk kirkemusikk (ansvarlig redaktør er Bengt Norbakken)

Musikkultur AS er eid av Creo - forbundet for kunst og kultur. Selskapet har tre ansatte.

Musikkulturs formål

«Musikkultur skal avspeile og påvirke den kultur-, kunst- og utdanningspolitiske utviklingen i Norge og bidra til å utvide forståelsen for kulturen, kunsten, kunstnernes betydning for den enkelte og samfunnet. Musikkultur skal formidle informasjon fra Creo til Creos medlemmer og til bladets øvrige lesere.

Musikkultur skal drive opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner som angår bladets lesere.

Musikkultur skal i størst mulig grad finansiere sin virksomhet gjennom annonseinntekter, og drives etter ordinære og sunne forretningsmessige prinsipper.»

Redaktørens stilling

«Innenfor rammen av Musikkulturs vedtekter og formål står redaktøren fritt til å formidle redaksjonelt stoff.

Redaktøren står selv ansvarlig for alt innhold i bladet. Bladet redigeres i henhold til Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.»

> Les selskapets vedtekter

Målgruppe

Aktører og utøvere i musikk- og kulturlivet:
• I første rekke Creos medlemmer
• Andre som jobber innenfor Creos organisasjonsområder
• Politikere og beslutningstakere i organisasjoner og forvaltninger
• Organisasjoner, institusjoner og publikum med interesse for Musikkulturs stoffområde.

Økonomi

Musikkultur AS er et aksjeselskap der Creo eier 100% av aksjene.

Styret i Musikkultur AS

Styreleder: Christine Thomassen (Creo)
Styremedlem: Anders Hovind (Creo)
Styremedlem: Erik Normann (Creo)
Styremedlem: Linda K. Ringstad (Creo)

Varamedlem: Kjetil Myklebust
Varamedlem: Stig Gunnar Ringen (Creo)

Valgkomité: Arbeidsutvalget i Creo