Informasjon Musikkultur AS

Selskapet Musikkultur AS har som hovedoppgave å utgi bladet Musikkultur. Musikkultur er medlemsblad for organiserte i Creo - forbundet for kunst og kultur.

Musikkultur AS har også andre oppdrag:
• teknisk produksjon og administrasjon av Norsk kirkemusikk (ansvarlig redaktør: Bengt Norbakken)
• annonsesalg for fagbladet Fontene

Musikkultur AS er eid av Creo - forbundet for kunst og kultur. Selskapet har fire ansatte.
Daglig leder: Mona Askerød, tlf: 934 27 061, mona@musikkultur.no

Formål Musikkultur
Musikkultur skal avspeile og påvirke den kultur-, kunst- og utdanningspolitiske utviklingen i Norge og bidra til å utvide forståelsen for kulturen, kunsten, kunstnernes betydning for den enkelte og samfunnet.

Musikkultur skal formidle informasjon fra MFO til MFOs medlemmer og til bladets øvrige lesere.

Musikkultur skal drive opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner som angår bladets lesere.

Musikkultur skal i størst mulig grad finansiere sin virksomhet gjennom annonseinntekter og salg av abonnementer, og drives etter ordinære og sunne forretningsmessige prinsipper.

Redaktørens stilling
Innenfor rammen av Musikkulturs vedtekter og formål står redaktøren fritt til å formidle redaksjonelt stoff i henhold til sin egen overbevisning. Redaktøren står selv ansvarlig for alt innhold i bladet. Bladet redigeres i henhold til Fagpressens redaktørplakat, Vær varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Les resten av selskapets vedtekter.


Målgruppe
Aktører og utøvere i musikk- og kulturlivet:
• Musikere, musikkpedagoger, frilansere, organister, musikkskolerektorer, musikkterapeuter, ansatte i musikkstillinger i kommune, fylkeskommune, skoleverk, videregående skole, høgskole, universitet, folkehøgskole.
• Ansatte ved festivalkontor, kulturhus og i administrative stillinger, tillitsvalgte i musikkorganisasjonene.
• Generelt musikkinteresserte.


Opplagstall
Musikkultur er medlem i Fagpressen og har offentlige opplagstall.

Godkjente opplag for 2018
Foreningsabonnement......8 313
Betalt abonnement ............. 333
Regelmessig gratis dist. ..... 410
Totalt ................................9 056


Økonomi
Musikkultur AS er et aksjeselskap der Creo eier 100% av aksjene.

Styret Musikkultur AS
Styreleder: Christine Thomassen (Creo)
Styremedlem: Anders Hovind (Creo)
Styremedlem: Erik Normann (Creo)
Styremedlem: Linda K. Ringstad (Creo)

Varamedlem: Kjetil Myklebust
Varamedlem: Stig Gunnar Ringen (Creo)

Valgkomité: Arbeidsutvalget i Creo