Om Musikkultur

Selskapet Musikkultur AS har som hovedoppgave å utgi bladet Musikkultur. Musikkultur er medlemsblad for organiserte i Musikerens fellesorganisasjon.

Formål

Last ned selskapetsvedtekter.

Målgruppe

Aktører og utøvere i musikk- og kulturlivet:
• Musikere, musikkpedagoger, frilansere, organister, musikkskolerektorer, musikkterapeuter, ansatte i musikkstillinger i kommune, fylkeskommune, skoleverk, videregående skole, høgskole, universitet, folkehøgskole.
• Ansatte ved festivalkontor, kulturhus og i administrative stillinger, tillitsvalgte i musikkorganisasjonene.
• Generelt musikkinteresserte.

Eierskap

Musikkultur AS er eid av Musikernes fellesorganisasjon. Selskapet har fem ansatte.

Daglig leder: Mona Askerød, tlf: 22 05 28 22, mona@musikkultur.no

Opplagstall

Musikkultur er medlem i Fagpressen og har offentlige opplagstall.

Godkjente opplag for 2015
Foreningsabonnement......7 829
Betalt abonnement ............. 380
Regelmessig gratis dist. ..... 292
Totalt ................................8 501

Økonomi

Musikkultur AS er drevet som et aksjeselskap der Musikernes fellesorganisasjon eier 100% av aksjene.

Styret

Styret i Musikkultur AS

Styreleder: Gyrd Steen
Styremedlem: Anders Hovind (MFO)
Styremedlem: Christine Thommasen (MFO)
Styremedlem: Erica Berthelsen (MFO)
Styremedlem: Elin Primberg Skogdal (MFO)
Styremedlem: Trude Nordeng Rougnø (MFO)

Varamedlem: Susanne Torgersen (MFO)
Varamedlem: Kristin Haagensen (MFO)

Valgkomité: Arbeidsutvalget i MFO