Vil styrke Kulturrådet

Tildelingen av kulturmidler må skje på en armlengdes avstand.
02.06.2014
14:11
27.08.2015 20:02

Kunstnerorganisasjonen har for mye makt over stipendene i Kulturrådet. Det fastslår et utvalg som har gjennomgått organiseringen av Norsk kulturråd.

Utvalget ble nedsatt i desember 2013 og er blitt ledet av Christina Hamnen. Mandag ble utvalgets rapport overlevert til kulturminister Thorhild Widvey (H), som nå har sendt rapporten ut på høring.

Utvalget mener at Norsk kulturråd bør videreutvikles og forsterkes som overordnet kulturorgan. Samtidig bør fagutvalgenes rolle styrkes, blant annet ved at de får vedtaksmyndighet i tilskuddssaker.

I tillegg anbefaler utvalget at de statlige stipendene til kunstnere og forfattere bør forvaltes av egne stipendkomiteer som er uavhengige av både politiske myndigheter og interesseorganisasjoner.

Ifølge utvalget har kunstnerorganisasjoner i dag fått for stor innflytelse over disse tildelingene ved at de oppnevner og honorerer komitémedlemmer. I framtida bør komiteene oppnevnes av Kulturrådet selv.

Utvalget begrunner dette ut fra et prinsipp om at tildelinger av kulturmidler bør skje på en armlengdes avstand både fra politiske myndigheter og ulike interessegrupper. På den måten skal den kunstneriske friheten sikres.

Widvey understreker at regjeringen er opptatt av frihet, maktspredning og kvalitet i kultursektoren.

– Det er også viktig for oss å forenkle søknadsordningene og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren. Da trenger vi et sterkt, handlekraftig og uavhengig kulturråd, sier kulturministeren. (ANB-NTB)

02.06.2014
14:11
27.08.2015 20:02

Mest lest