Teknikere: Behovet for at konsertteknikere organiserer seg i en fagforening er prekært, mener Stig Gunnar Ringen (t.v) og Tormod Friis Pettersen.

Teknikere: Behovet for at konsertteknikere organiserer seg i en fagforening er prekært, mener Stig Gunnar Ringen (t.v) og Tormod Friis Pettersen.

Rune Eriksen

Vil skru lyd i trygt arbeidsmiljø

«The show must go on», men helst under mer ordnede forhold. Lyd- og lysteknikere ber flere kollegaer fagorganisere seg, for å få slutt på cowboy-virksomhet i bransjen.
02.09.2014
07:45
27.08.2015 20:02

anne@musikkultur.no

– Jo, jeg har vært redd på jobb, sier lydtekniker og frilanser Tormod Friis Pettersen.

Han skulle kjøre utstyret til lager etter å ha jobbet tre dager i strekk på festival, 14-16 timer hver dag. Siste natten var det ned-rigg, en kjapp frokost, og deretter flere timer i lastebil. Han var nær ved å kjøre utfor og måtte kjøre inntil veikanten og sove.

– Da var jeg redd. Som oftest er utstyret leid ut på nytt og må leveres tilbake til lager. Så det er i grunnen ikke noe aktuelt spørsmål å sove litt først eller ta seg en dag ekstra uten betaling. Å stille spørsmål ved slike ting er heller ikke alltid så kult for en frilanser, sier Tormod Friis Pettersen.

I mange oppdrag er det også uklare ansvarsforhold, påpeker han.

– Selv om firmaet setter premissene, blir ansvaret lagt over på teknikeren som utfører oppdraget. I arbeidslivet ellers godtas ikke slike arbeidsvilkår, sier han.

Ber landsmøtet ta saken

Fire lys- og lydteknikere står bak et forslag til handlingsprogram som er meldt inn til MFO-landsmøtet. De ønsker å utfordre landsmøtet til å gjøre MFO til en fagforening også for de som jobber bak scenen.

– MFOs bransjekunnskap og LOs rolle i arbeidslivet vil være avgjørende for faglig utvikling og bedre arbeidsvilkår for teknikere i Norge. I dag er store deler av teknikerbransjen et «tarifftomt» område, sier lydtekniker Stig Gunnar Ringen.

– Tradisjonelt er teknikerbransjen preget av få regler og standarder, og fagbevegelsen er den aktøren som kan få bedret arbeidsforholdene, sier Ringen.

En cowboy-bransje

De fleste store lyd, lys, video, og scene-firmaene har ansatt nøkkelpersonell, men baserer det meste av driften på innleide teknikere som er selvstendig næringsdrivende. Svært få er fagorganiserte, i følge teknikerne Musikkultur har vært i kontakt med. De beskriver det som en «cowboy-bransje». Dette reagerer de på:

• Det forekommer alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

• Bransjen er preget av få regler og standarder.

• Arbeidsdager på 10-14 timer forventes av oppdragsgiver.

• Bruk av sikkerhet under opp og ned-rigg varierer veldig.

• Det er uklare ansvarsforhold mellom oppdragsgiver og selvstendig næringsdrivende.

Dumper prisene

– Det mangler en del retningslinjer og mekanismer som er på plass ellers i arbeidslivet, sier Ringen og Friis Pettersen.

Å få faste standarder vil være til det beste også for arbeidsgivere, mener de.

– Det vil bidra til at firmaer kan konkurrere på like vilkår. I dag opplever vi at enkelte firmaer kan dumpe prisene på anbud fordi de går på akkord med sikkerheten, sier de.

Oppsetting av scene og sikring av installasjoner er blant det som må bli bedre.

– Det florerer med You tube-videoer av utenlandske scener som blåser ned og rigger som knekker fordi man går på akkord med sikkerheten. Arrangører betaler ikke nødvendigvis for sikkerhet, for her er det penger å spare. Slike forhold vil bransjen gjerne unngå her i Norge. Det er heller ikke bare firmaer som har svin på skogen. Det blir farlig når andre uprofesjonelle aktører konkurrerer med seriøse firmaer om å leie ut utstyr og rigge billigst, sier Friis Pettersen.

Lange arbeidsdager

Tormod Friis Pettersen jobber mye på klubber, på Mono, Kulturhuset, Victoria Scene og på klubbturneer, hvor det er fast rigg. Arbeidsoppgavene her er først og fremst å sette opp mikrofoner, monitorer og kjøre lydsjekk. Men på utleiejobber, festivaler og utescener rigges som oftest alt på stedet. Her er de aller fleste flinke med HMS, men det er også her man ser de «lure løsningene» når scene og tak skal settes opp og høyttalere og lys heises i høyden.

– Det kan være kaotisk mange ganger når det rigges. Det er farlig arbeid når utstyr på flere tonn heises i høyden. De fleste firmaer tar dette på alvor, og de må ikke bli skadelidende i konkurransen, fordi tar sikkerhet seriøst, understreker Friis Pettersen.

Lange vakter

Stig Gunnar Ringen er produksjonsteknisk leder ved Musikkhøgskolen, men har vært frilanser i bransjen i femten år tidligere.

– Jeg har mange ganger vært redd for å få ting i hodet, sier han.

– Hva er det verste du har opplevd?

– Det jeg har reagert mest på er de lange arbeidsdagene. Fra oppdragsgiver forventes det at man tar 10-14 timers vakter. Noen kompenserer for dette, men slike dager sliter hardt på både helse, venner og familieliv. Å bryte med normen kan være vanskelig som enkeltperson, så behovet for en fagforening er prekær, sier han.

Les mer: Oppdragsgiverne er positive

Det blir farlig når andre uprofesjonelle aktører konkurrerer med seriøse firmaer om å leie ut utstyr og rigge billigst.

Tormod Friis Pettersen

Konsertteknikere

• Bransjen er preget av få regler og standarder.

• Det er mellom 800 og 1200 lydteknikere som jobber i Norge.

• Det anslås at rundt 283 teknikere har fast ansettelse i et lys- eller lydfirma.

02.09.2014
07:45
27.08.2015 20:02

Konsertteknikere

• Bransjen er preget av få regler og standarder.

• Det er mellom 800 og 1200 lydteknikere som jobber i Norge.

• Det anslås at rundt 283 teknikere har fast ansettelse i et lys- eller lydfirma.