MER BARNEMUSIKK: I desember i fjor sa musiker Håkon Gebhardt til Musikkultur at barnemusikken er usynlig i statskanalen.

MER BARNEMUSIKK: I desember i fjor sa musiker Håkon Gebhardt til Musikkultur at barnemusikken er usynlig i statskanalen.

Illustrasjon

Vil ha mer barnemusikk i NRK

MFO vil ha barnemusikken inn i NRK-plakaten.
11.09.2014
17:58
27.08.2015 20:02

marte@musikkultur.no

Musikk for barn er en sjeldenhet i hovedkanalene i radio og barnemusikken forekommer så å si aldri på spillelistene til NRK, mener MFO. De vil at statskanalen skal forplikte seg til å spille mer barnemusikk.

Statusheving og forpliktelse

Det har nylig vært høringsfrist på innspill til NRK-plakaten. Sammen med vedtektene uttrykker plakaten NRKs samfunnsoppdrag. MFO er blant dem som har ytret sin mening, og i et tillegg til høringsbrevet anbefaler organisasjonen at NRK-plakaten suppleres med at «NRK jevnlig skal formidle musikk for barn og at dette fortrinnsvis skal være norsk musikk».

– Hvorfor vil dere ha dette inn i plakaten?

– Vi har registrert at flere av våre medlemmer er opptatt av hvordan NRK presenterer barnemusikken, og at de mener rikskringkasteren presenterer denne musikken for dårlig i dag, sier Odd Langklopp, seniorrådgiver i MFO.

Han mener at en innlemming av barnemusikken i NRK-plakaten vil bety en statusheving for sjangeren.

– Det vil også være en forpliktelse for NRK om å gi barnemusikk mer spilletid, supplerer han.

50 prosent norsk musikk

MFO skriver også i sitt høringsbrev at «NRKs posisjon som allmennkringkaster og en av Norges aller viktigste kulturinstitusjoner må styrkes». Som en følge av dette mener forbundet at lisensfinansieringen må beholdes.

MFO har tidligere tatt til orde for at norskandelen i NRK bør være på 50 prosent, mot minst 35 prosent i dag. Dette kravet gjentas i høringen, som ble oversendt Kulturdepartementet i slutten av august.

– Bør produsere flere musikkprogrammer

Organisasjonen skriver også at NRK bør produsere vesentlig flere musikkprogrammer innenfor ulike sjangre og områder enn det de gjør i dag.

Kravet om at NRK skal ha et fast orkester bør også videreføres i NRK-plakaten, mener MFO.

Les høringsuttalelsen i sin helhet her: Høring NRK-plakaten , og tillegget om barnemusikk her: Tillegg NRK-plakaten.

Les mer om barnemusikk her: Barnemusikk blir ikke spilt

11.09.2014
17:58
27.08.2015 20:02