PUST I BAKKEN: Claes Olsen er så langt meget fornøyd med årets festival.

PUST I BAKKEN: Claes Olsen er så langt meget fornøyd med årets festival.

Even Finsrud

Vellykket flytting av Øyafestivalen?

Årets Øyafestival blir avholdt på Tøyen for første gang. Var det lurt?
08.08.2014
20:45
27.08.2015 20:02

even@musikkultur.no

– Det er mye bedre plass her enn i Middelalderparken, sier bookingsjef og gründer, Claes Olsen.

– Vi valgte å ikke øke antallet publikummere så veldig mye, blant annet for å gi de som kommer en best mulig opplevelse, men også for å lettere kunne kartlegge bevegelsesmønstre, hvor er flaskehalsene, hvor samler folk seg og så videre. Så langt er vi svært fornøyd med området.

Velvilje

– Da vi begynte for 15 år siden, var det ikke lett å komme i gjennom hos kommunen, men dette har endret seg radikalt. Vi blir møtt med masse velvilje og Oslo kommune bidro blant annet med å samkjøre alle relevante instanser som brann, politi og Ruter. Dette har gjort overgangen fra Middelalderparken til Tøyen smidig. Holdningsendringen reflekterer ikke bare festivalens hevede anseelse, men også at vi i festivalen har blitt mer profesjonelle. Vi vet hva vi trenger og kjenner rutiner og saksgang mye bedre enn før.

Detaljfokus

Mange som er med i produksjonsapparatet har vært med i en årrekke og kjenner festivalen ut og inn.

– Intern kompetansebygging er viktig, for da slipper vi å leie inn krefter utenfra og kan gjøre ting mer skreddersydd, sier Olsen.

– Hvordan stiller Øyafestivalen seg til kritikken rundt knutepunktfestivalene?

– Det viktig for Øya å oppfylle knutepunktoppdraget. Hos oss brukes ikke bidraget på artistbooking, eller viser seg på bunnlinja. Hvert år søkes det på konkrete oppdrag som eksempelvis kan være rettet mot artister som vil nå ut internasjonalt, kompetanseheving, eller andre konkrete prosjekt.

– Kommer dere noengang til å returnere til Middelalderparken?

– Det er for tidlig å konkludere med noe som helst, men så langt har det fungert over all forventning.

08.08.2014
20:45
27.08.2015 20:02