Utsatt: Kulturkomiteen på Stortinget  hadde frist til å levere innstilling til Stortinget til 1.juni, men etter mange innvendinger og innspill, utsettes saken til høsten.

Utsatt: Kulturkomiteen på Stortinget hadde frist til å levere innstilling til Stortinget til 1.juni, men etter mange innvendinger og innspill, utsettes saken til høsten.

Per Flakstad

Utsetter åndsverklov til høsten

Regjeringen legger ikke fram forslag til ny åndsverklov før sommeren likevel.
23.05.2017
15:49
14.08.2017 09:28

Stortingets familie- og kulturkomite trenger mer tid, og utsetter å behandle den omstridte åndsverkloven til høsten. Komiteen hadde opprinnelig frist til å levere innstilling til Stortinget til 1.juni, men etter at komiteen har fått mange innvendinger og innspill, utsettes saken til høsten, ifølge NTB.

Flere kunstnerorganisasjoner har reagert kraftig på flere formuleringer i loven. Først var det formuleringen som overdro retten til åndsverkt il arbeids- eller oppdragsgiver. Det er allerede klart at kulturkomiteen vil innstille på å droppe denne paragrafen. Men rettighetshaverne (blant annet komponistene) har også reagert på at loven ville gi fritak for åndsverk brukt i klasserom.

I forslaget til ny åndsverklov var det denne setningen (i paragraf 43) som kunstnerne ville stryke: «Fremføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning anses å skje innenfor det private området.»

Les også: Staten må ikke bruke åndsverkloven til å spare penger

Komiteen har nå altså utsatt behandlinga til høsten, sannsynligvis til etter Stortingsvalget 11.september.

23.05.2017
15:49
14.08.2017 09:28