NESTEN I HAVN: Prosjektleder for Safemuse, Jan Lothe Eriksen, var nesten i havn med å få den første fribymusikeren til Norge og Harstad. Han mener justisministeren nå står i veien for siste etappe av arbeidet.

NESTEN I HAVN: Prosjektleder for Safemuse, Jan Lothe Eriksen, var nesten i havn med å få den første fribymusikeren til Norge og Harstad. Han mener justisministeren nå står i veien for siste etappe av arbeidet.

Marte Bjerke

Usikker framtid for friby

Justisdepartementet har nå bestemt at Safemuse ikke får innstillingsrett på overføringsflyktninger.
19.06.2014
09:39
27.08.2015 20:02

marte@musikkultur.no

Safe Music Havens Initiative (Safemuse) har siden 2012 arbeidet for å få foreslå kandidater til en fribyordning for musikk, tilsvarende det Norsk Pen gjør for forfattere.

Safemuse har vært i dialog med Justisdepartementet for å få innstillingsrett overfor UDI i saker om overføringsflyktninger, slik at foreningen deretter kan foreslå en musiker som flyktning til Norge.

Nå har justisminister Anders Anundsen (Frp) sagt nei til å gi Safemuse denne innstillingsretten.

Kritiserer Anundsen

Prosjektleder for Safemuse, Jan Lothe Eriksen, går hardt ut mot Anundsen i et innlegg i Klassekampen 12. juni: «Justisminister Anders Anundsen ønsker ikke at det etableres fribyordning på musikkområdet i Norge», skriver han.

Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, sier til NRK at departementet «ikke ser noen grunn til å utvide antall særordninger for at vi skal kunne behandle alle som har krav på beskyttelse på en god måte.»

Siste ord ikke sagt

Safemuse annonserte i februar i fjor at Harstad skulle bli verdens første friby for musikk.

– Det sitter en musiker og venter med sin familie på et sted der vedkommende ikke er sikret, fortalte Lothe Eriksen til Musikkultur.

Safemuse ble stiftet av MFO og NOPA i 2013. MFO har vært en viktig fødselshjelper for fribyinitiativet. Nestleder Anders Hovind sier at siste ord ikke er sagt i denne saken.

– Vi jobber fortsatt for å få vedkommende musiker til Harstad. Dette er ikke den endelige kroken på døra, forsikrer han.

Les også:

Safemuse stiftes

Første friby

19.06.2014
09:39
27.08.2015 20:02