Tariff: Kork til mekling, enighet i Operaen og teatrene

Vanskelige forhandlinger ga til slutt enighet i Operaen og teatrene. De har gitt seg selv ett år til å løse den kritiske pensjonssaken.
16.05.2014
13:27
27.08.2015 20:02

mona@musikkultur.no

Tarifforhandlingene i orkestrene endte slik stort sett med enighet, etter mye om og men. I Kork, Operaen og teatrene måtte forhandlingene gå helt til de såkalte fase 3-forhandlingene, der de sentrale partene – LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter – forhandler på vegne av de lokale bedriftene og ansatte.

I Kringkastingsorkesteret (Kork) førte heller ikke disse forhandlingene fram, og årets oppgjør i Kork må løses av riksmekleren – med tilhørende fare for streik. Striden står først og fremst om lønnsnivå. Meklingsdato er ennå ikke klar.

Operaen og teatrene

I Operaen og teatrene kom fase 3-forhandlingene i havn i natt. Her har spørsmålet om de ansattes pensjonsordning vært et av de som har skapt mest oppmerksomhet på forhånd. Oppgjøret kom i havn i natt, med en lønnsramme på 3,3 prosent og en avtale om å finne ut av pensjonsspørsmålene i løpet av ett år. Det skal settes ned et utvalg som skal utrede mulige pensjonsløsninger for arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Arbeidet i utvalget skal, ifølge avtalen, «danne grunnlag for forhandlinger i mellomoppgjøret 2015 med konfliktrett og uravstemning lik et hovedoppgjør.»

Partene er også enige om at målet er å få til en felles pensjonsløsning som omfatter alle teatrene, orkestrene og Operaen.

Krever anstendig lønn

I både Operaen og teatrene skal det settes ned utvalg som skal se på ulike utfordringer ved overenskomstene, deriblant søndagsforestillinger ved teatrene.

Men helt enige var de ikke om alt. Arbeidstakersiden, ved MFO, LO Stat, NTL og Fagforbundet, skrev inn et tillegg i protokollen om at lønnsnivået er for lavt, og at de i kommende lønnsoppgjør vil kreve å «heve lønningene til et anstendig nivå».

Mer om forhandlingene og hele protokollene finner du på musikerorg.no

16.05.2014
13:27
27.08.2015 20:02