Tariff: Kirkeoppgjøret godkjent

Kirkemusikerne har godkjent tariffoppgjøret. Men mange flere enn før stemte imot.
20.08.2014
16:13
27.08.2015 20:02

Mona Askerød

mona@musikkultur.no

Da uravstemningen blant MFO-medlemmene som jobber i kirken var over onsdag, hadde 45 prosent av alle stemmeberettigede svart. 26 prosent stemte nei til forslaget til ny tariffavtale med kirkens arbeidsgiverorganisasjon. 74 prosent stemte ja.

Til sammenlikning: Ved tariffoppgjøret for to år siden var det bare 39 prosent av medlemmene som overhodet stemte, og 94 prosent av dem stemte ja.

Må ha bedre lønnsutvikling

Nestleder Anders Hovind i MFOer fornøyd med at flere stemte, og med at oppgjøret nå er godkjent av medlemmene. Han merker seg også en ulmende misnøye:

– Til tross for et stort flertall som stemte ja til forslaget, merker vi oss selvfølgelig at andelen som stemte nei denne gangen er mye høyere enn sist. Både diskusjonene på Facebook og i pressen har vi fulgt med på. Vi regner også med at vår ærede motpart har merket seg dette. For MFO betyr dette at vi i kommende tariffoppgjør må være tydeligere på at lønnsutviklingen for kirkelige arbeidstakere med høyskole- og universitetsutdannelse ikke er tilfredsstillende sammenlignet med andre samfunnsområder.

Hva har de takket ja til?

Hovedtrekkene i forslaget er lønnsøkninger tilsvarende det som ble gitt i KS-området. Det betyr 2,15 prosent generelt tillegg, minimum 8 500 kroner. I tillegg er det gjort noen justeringer på enkelte lønnsgrupper og ansienniteter. Domkantorene fikk hevet sitt funksjonstillegg fra minimum 12 000 til minimum 15 000 kroner. Lørdags- og søndagstillegg øker fra kroner 40 til 50. Det er satt av en pott på 1 prosent til lokale forhandlinger.

Fra neste år innføres et delvis nytt lønnssystem og regler om pensjonistavlønning.

Samlet har kirkeoppgjøret en økonomisk ramme på 3,42 prosent.

20.08.2014
16:13
27.08.2015 20:02

Mest lest