Streik: Stein på stein hos KS

La lærerne være lærere og vis tillit, sto det på steinene som ble lagt ned i en varde utenfor KS-bygget i kveld.
27.08.2014
19:11
27.08.2015 20:02

Mona Askerød

mona@musikkultur.no

Aksjonen var satt i gang av den uformelt sammensatte gruppa Læreropprøret. Til aksjonen kom tillitsvalgte og streikende lærere og musikklærere fra Oslo og Akershus, og de streikende kulturskolelærerne fra Bærum kulturskole sørget for at alle i nærheten hørte tydelig at her foregikk noe.

Tre appeller tok opp tillitskrisen mellom lærere og arbeidsgiverne i Kommunenes Sentralforbund. MFO-leder Hans Ole Rian var en av dem. Hans hovedpoeng var at lærerne må få være lærere, uten detaljstyring.

– Vi underviser, vi samarbeider, vi planlegger og vi retter, men vi blir ikke bedre av stoppeklokke og tvang, sa Rian.

Som en syrlig kommentar til KS' tidligere uttalelser om at de hadde snudd alle steiner i forhandlingene, ble steiner ble lagt ned i en varde. På én side av steinene sto det "Snu steinen, KS" og på den andre sto aksjonsgruppas forslag til løsning på streiken, som «Vis tillit til lærerne».

27.08.2014
19:11
27.08.2015 20:02