Stemmer nei ved kirkeoppgjøret

Organist Thor Henning Isachsen mener avstanden i lønn mellom kirkemusikere og kulturskolelærere er for stor. Han stemmer nei til å godta årets lønnsoppgjør.
27.06.2014
11:16
27.08.2015 20:02

anne@musikkultur.no

– Helt siden jeg skjønte hvor stort lønnsgapet er mellom disse to yrkesgruppene, har jeg stemt nei i uravstemningene om forhandlingsresultatet, sier Thor Henning Isachsen, organist i Grorud menighet i Oslo.

Heller ikke i år er han tilfreds med lønnsøkningen på 3,4 prosent.

– Det er en skam at kirkemusikerlønna ligger 50 000-70 000 kroner lavere enn lønnen til en kulturskolelærer med lik utdanning, og tilsvarende arbeid på mange områder. Det provoserer meg kraftig at MFO-ledelsen anbefaler kirkemusikerne å stemme ja til et forhandlingsresultat som er så langt unna lønnen til kulturskolelærerne, sier han.

Mobiliserer til et nei

15. august er fristen for å stemme til å godta forslaget i årets lønnsoppgjør eller ikke.

– Dersom vi skulle klare å mobilisere et flertall til å stemme nei til årets forslag til oppgjør, bør det være en vekker for MFO, sier Isachsen.

Han har også levert inn forslag til landsmøtet om at kirkemusikerlønn blir egen sak.

– Hvor er prinsippet om lik lønn for likt arbeid og lik lønn for lik utdanning? I kommende landsmøteperiode må MFO sørge for at denne saken løftes opp til høyeste prioritet. Nå er det kirkemusikernes tur til å få et solid lønnsløft! sier han.

Kan bytte jobb

Thor Henning Isachsen påpeker at han kan bytte arbeidssted og bli kulturskolelærer, og uten å ta mer utdanning, kan han oppnå en lønnsøkning på minst 50 000 kroner.

Han er kantor med seks års utdannelse og har i dag en årslønn på om lag 501 000 kroner. En kulturskolelærer med lektorlønn tjener per i dag rundt 559 000 kroner i året.

– Det er høyst uforståelig at MFO ikke har gjort noe med dette gapet. Vi kan ikke lenger ha det slik at to yrkesgrupper organisert i samme fagforening, som har lik utdannelse og som begge arbeider på ugunstige tider, har så stor avstand i lønn!

– Selv om dere er organisert i samme fagforening omfattes dere jo av ulike tariffområder.

– Det er ikke mitt problem at det er to ulike tariffområder, det må MFO rydde opp i.

KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon) må presses til å harmoniseres med KS (Kommunenes sentralforbund). Jeg forstår ikke at ledelsen har samvittighet til å la lønnsgapet øke fra år til år, sier Isachsen.

– Orkestermusikere tjener også mer

MFOs nestleder Anders Hovind mener MFO har gjort mye for å tette lønnsgapet til andre musikergrupper.

– Lønnsoppgjøret i år hadde en ramme på 3,4 prosent, og vi kan ikke uten videre sprenge rammene og kreve et høyt tillegg for én gruppe. Vi er mange parter rundt forhandlingsbordet, her er representanter for prester, kateketer, diakoner. Jeg kan ikke tro de andre partene ville godta at vi krevde 40 000 kroner påslag for våre kirkemusikere, sier Anders Hovind.

– Er det et mål for MFO at kirkemusikerlønnen havner på nivå med kulturskolelærere?

– Vi har et mål om at de som jobber med musikk i kirkene skal få bedre lønnsbetingelser.

Men det er viktig å huske på at kirkemusikernes arbeidssituasjon er langt friere enn for kulturskolelærere. Kirkens arbeidsmiljøundersøkelse viser at noe av det de kirkelige medarbeiderne setter mest pris på er autonomien. Arbeidsbelastningen for en kulturskolelærer i full stilling er meget stor, sier Hovind og legger til:

– Kampen om å få kirkemusikerne plassert likt med lærere er jeg redd er utenfor rekkevidde nå. Det vil være en omfattende kamp å komme dit, som også krever at vi samarbeider med de andre gruppene av ansatte i Den norske kirke. Når kirken blir arbeidsgiver for prestene og et nytt lønnssystem skal utarbeides, må vi se på helheten for alle med høyere utdannelse i kirken, sier Hovind.

Minstelønnssystem

Thor Henning Isachsen er ikke interessert i å sammenligne lønna med prestene og kateketene.

– Det er ikke så interessant hva mine kirkelige kollegaer tjener. Vi må sammenligne oss med tilsvarende yrkesgrupper i fagforeninga vår, sier han.

Hovind sier han forstår frustrasjonen. Han påpeker samtidig at det i kirkelig sektor er et minstelønnssystem som nok ikke alle medlemmene er klar over, og at det er meningen at kirkene også skal gi lokale tillegg.

– Flere ser ut til å være tilbakeholdne med å kreve høyere lønn i lokale forhandlinger, det viser spørreundersøkelser blant medlemmene: Over halvparten av kirkemusikerne har ikke lokale lønnstillegg, sier han.

Ved årets oppgjør er det satt av 1 prosent til lokale forhandlinger.

– Da er det viktig at ansatte og tillitsvalgte leverer lønnskrav. En kirkemusiker som tjener 450 000 kroner, bør i alle fall kreve 4500 kroner i tillegg lokalt, sier Hovind.

Landsmøtesak

Nestlederen mener det bør være åpning for at kirkemusikerlønn blir en landsmøtesak. Forslaget skal tas opp til vurdering av forbundsstyret 8. september.

– Lønnen bør opp, og vi kan like gjerne sammenligne med orkestermusikere, også de ligger høyere i lønn enn kirkemusikere, sier Hovind.

En 1. repetitør i orkester med 6 års utdannelse og topp ansiennitet har med dagens satser en årslønn på om lag 560 000 kroner. Kantorer med 6 års utdannelse og topp ansiennitet, havner på nærmere 520 000 kroner etter dette lønnsoppgjøret.

– Årets lønnsøkninger betyr mellom 8000 og 16 000 kroner i pluss på lønnen for kirkemusikere. I årets oppgjør klarte vi også å øke lørdags- og søndagstillegget for kantorer med ti kroner. Dette kan fort utgjøre 5000 kroner i året. Oppgjøret er bra, men vi tar ikke de andre gruppene igjen, sier Hovind.

Både kantor og kulturskolelærer

Ikke alle kulturskolelærere tjener bedre enn kantorene. Robert Coates er både kantor og kulturskolelærer i Haram kommune, og han tjener bedre som kantor.

– Jeg er ikke den beste til å synliggjøre denne problemstillingen, i og med at jeg får bedre lønn som kantor enn som kulturskolelærer og grunnskolelærer. Det har med ekvivaleringsvurderinger langt tilbake i tid da kantorer var organisert i Norsk Kantor- og Organistforbund, som oppnådde bedre resultater hos menighetsråd enn hos datidens musikkskoler. At det generelt har snudd i den senere tid til fordel for kulturskolelærere har ikke hatt innvirkning på min situasjon. Men jeg er ganske fornøyd, sier han.

27.06.2014
11:16
27.08.2015 20:02

Mest lest