Sikkerheten er viktigst

Oppdragsgiverne er slett ikke negative til at lys- og lydteknikerne vil fagorganisere seg til tryggere arbeidsmiljø. De vil gjerne samarbeide om sikkerhet.
02.09.2014
09:27
27.08.2015 20:02

anne@musikkultur.no

Fire lys- og lydteknikere har bedt MFO sette av ressurser til å fagorganisere flere i de kulturtekniske yrkene. De mener en fagforening er den eneste aktøren som kan hjelpe med å bedre arbeidsvilkårene og jobbe fram bedre sikkerhetsbestemmelser og retningslinjer som regulerer ansvarsforhold.

Kristian Heder, daglig leder i Bright Norway vil støtte alt arbeid som kan bedre felles sikkerhet på arbeidsplassen.

– Det største ansvaret ligger imidlertid hos oppdrags- og arbeidsgiverne, og da særlig med tanke på utarbeidelse av prosedyrer, gjennomføring av risikovurderinger, og generell koordinering av HMS-arbeidet. En utendørs scene kan være livsfarlig både for publikum og medvirkende hvis den ikke er korrekt montert og forankret, sier Heder.

– Fra arbeidsgiversynspunkt, er det behov for bedre regelverk?

– Norsk lovgivning, i form av Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften, regulerer arbeidstider og helse- miljø- og sikkerhetskrav på en god måte. Vi opplever at vi er langt framme i forhold til våre nordiske kolleger når deet gjelder disse spørsmålene. Den store utfordringen kommer i form av økt konkurranse fra utenlandske virksomheter. Det ville kanskje være en god idé å innføre en ansvarsrett, tilsvarende den man ser i byggebransjen, sier Heder.

Ikke kaotisk

– Teknikerne beskriver en tarifftom bransje og etterlyser flere regler og standarder. Kjenner du deg igjen i beskrivelsene av bransjen?

– Det kan være varierende kvalitet på både oppdrags- og arbeidsgivere i norsk kultur- og underholdningsbransje, men jeg opplever ikke den profesjonelle delen av bransjen som kaotisk.

– Er det behov for mer ordnede forhold i bransjen?

– Vi opplever forholdene i den profesjonelle delen av underholdningsbransjen som ordnet, både med hensyn til sikkerhet og arbeidstider. Men det er selvsagt alltid rom for forbedringer. Våre prosjekter er ofte nokså korte og intense, noe som kan medføre lange dager i perioder. Dette er ikke unikt for vår bransje, men vi jobber likevel med å forbedre forholdene for ansatte og samarbeidspartnere på dette, sier han.

Fordel for arbeidsgiver

Hege Strand-Nustad, daglig leder i Trondheim Lyd Lysverket mener det er behov for mer ordnede forhold i bransjen.

– Det er en fordel for arbeidsgiverne hvis teknikerne organiserer seg. Vi jobber hardt med HMS-bestemmelser, og har opplevd å konkurrere med firmaer som ikke har tatt sikkerhetsbestemmelser seriøst. Krav til sikkerhet må settes i høysetet, sier hun.

– Hvordan vil det bli om arbeidstid for selvstendig næringsdrivende blir regulert?

– Vi bestreber oss på å følge arbeidsmiljøloven, dog kan lange skift forekomme i enkelte arrangement. Jeg har ikke noen løsning på hvordan dette skal kunne løses. Men dersom teknikere organiserer seg, vil det bli et organ arbeidsgivere kan diskutere med, sier hun.

Les mer: Vil skru lyd i trygt arbeidsmiljø

02.09.2014
09:27
27.08.2015 20:02