GLADNYHET: Musikkterapeut Rita Strand Frisk og forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian, er to av dem som lenge har arbeidet for å få på plass en stillingskode for musikkterapeuter.

GLADNYHET: Musikkterapeut Rita Strand Frisk og forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian, er to av dem som lenge har arbeidet for å få på plass en stillingskode for musikkterapeuter.

Marte Bjerke

Seier for musikkterapeutene

Musikkterapeutene har fått egen stillingskode. – Dette er en stor gladnyhet for oss, sier musikkterapeut Rita Strand Frisk.
26.05.2014
14:31
27.08.2015 20:02

marte@musikkultur.no

 

MFO har, etter årelang kamp, fått på plass en egen kode for musikkterapeuter. Yrkesgruppa har fått stillingskode 7712, stillinger med krav om mastergrad. Når kommunene søker etter og ansetter en musikkterapeut skal denne innplasseres i stillingsgruppe «Stillinger med krav om mastergrad» i kapittel fire i hovedtariffavtalen i skolen. Denne starter nå på 411 800 kroner for 0 års ansiennitet og stiger til 491 500 kroner for ti års ansiennitet.

(Det er foreløpig usikkert om dette også gjelder Oslo kommune. )

 

Roser MFO

– Jeg har nå sendt nyheten ut til fagmiljø og studenter. MFO har vært fantastiske i denne saken, stått på og ikke gitt seg. Dette setter vi umåtelig stor pris på, sier Rita Strand Frisk, som jobber på Norges musikkhøgskole.

Hun mener at stillingskoden er en anerkjennelse av yrkesgruppa, og at den er med på å understreke viktigheten av gode arbeids- og lønnsforhold.

Strand Frisk håper at dette er opptakten til å få på plass en autorisering, noe musikkterapeutene og MFO har jobbet for i flere år.

Gode signaler om autorisasjon

En koordineringsgruppe, satt sammen av representanter fra Musikkhøgskolen, Griegakademiet, Norsk forening for musikkterapi og MFO, jobber utrettelig opp mot Helsedepartementet for å få på plass en autorisering av musikkterapiyrket. Autorisasjon betyr at musikkterapeut blir en vernet tittel.

– Problemet er at hvem som helst i dag kan misbruke yrkestittelen. Dette skaper risiko for ukyndig behandling av pasienter med alvorlig sykdom. Det skaper også en uforutsigbar situasjon for utdanningsinstitusjonene i deres arbeid med å videreutvikle fagfeltet, som er i rask ekspansjon, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian.

Det kan se ut til at det er noe bevegelse i departement og direktorat. I fjor sendte Helsedirektoratet ut «Nasjonale retningslinjer for behandling av personer med psykoselidelse». Her anbefales musikkterapi sterkt, og det presiseres at «Musikkterapi fremmer tilfriskning, og behandlingen bør starte i en så tidlig fase som mulig med henblikk på å redusere negative symptomer. Behandlingen må utføres av terapeuter med godkjent utdanning innen musikkterapi.»

– Dette er et veldig godt signal. Det vil være naturlig at Norge går foran i nordisk sammenheng med å etablere en offentlig godkjenningsordning for musikkterapeuter, mener Hans Ole Rian.

26.05.2014
14:31
27.08.2015 20:02