Politisk støtte: F.v. Anette Trettebergstuen (Ap) er imot kuttene i Forsvarets musikk. Freddy André Øvstegård (SV) mener kuttene går imot stortingsflertallet, og kulturminister Trine Skei Grande varsler kamp.

Politisk støtte: F.v. Anette Trettebergstuen (Ap) er imot kuttene i Forsvarets musikk. Freddy André Øvstegård (SV) mener kuttene går imot stortingsflertallet, og kulturminister Trine Skei Grande varsler kamp.

Presse

Politisk støtte til Forsvarets musikk

Både Ap og SV er sterkt kritiske til kuttene som nå gjøres i Forsvarets musikk, og kulturminister Trine Skei Grande varsler kamp om militærkorpsene.
27.04.2018
11:49
27.04.2018 11:49

marte@musikkultur

– Kuttene fra forsvarsledelsen er dramatiske. Forsvarets musikk er i utgangspunktet underfinansiert med 24,5 millioner kroner. Dette går utover en viktig kulturinstitusjon når 20 prosent av alle profesjonelle stillinger innen slagverk og blås er i disse korpsene, og de spiller en viktig rolle for lokalt kulturliv og kulturskolen. Dette går tydelig imot intensjonen som er vedtatt i Stortinget om å opprettholde Forsvarets musikk, skriver SVs medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Freddy André Øvstegård i en epost til Musikkultur.

Han legger til:

– Jeg vil stille ansvarlig statsråd spørsmål om disse kuttene er i tråd med Stortingets tidligere vedtatte intensjon.

Anette Trettebergstuen fra Ap, som også sitter i familie- og kulturkomiteen, skriver:

– Vi er sterkt imot kuttene som nå gjøres.

På kulturminister Trine Skei Grandes (V) Facebook-side kan vi dessuten lese at hun vil fortsette dialogen med forsvarsministeren, og at hun ikke har gitt opp kampen om militærkorpsene.

• Les også: Historisk store nedskjæringer i Forsvarets musikk

Tydelig tale i merknadene til statsbudsjett

Musikkultur sendte onsdag ettermiddag spørsmål til Skei Grande om kuttene i Forsvarets musikk, men har ennå ikke fått svar. Vi har også sendt spørsmål til medlemmene av Stortingets familie- og kulturkomité, fra partiene Ap, Sp, SV, V og KrF. Disse partiene markerte støtte til Forsvarets musikk under behandlingen av årets statsbudsjett, og skrev i merknadene:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at intensjonen i stortingsvedtaket om Forsvarets langtidsplan, jf. Innst. 62 S (2016–2017), der det ble bestemt å videreføre Forsvarets musikkorps (FMUS) i uendret form, men å se på organiseringen av administrative ressurser, står fast. Det var 180 årsverk i FMUS da langtidsplanen ble vedtatt, i tillegg ble fem administrative stillinger finansiert utenfor årsverksrammen.»

 og:

 «Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti legger til grunn at Forsvarets musikk blir opprettholdt på samme nivå som i dag, både i struktur og antall årsverk når det gjelder musikere og kunstneriske ledere.»

• Les også: Hva betyr militærkorpsene for deg?

– Bevilgningene er på et minimum

Øvstegård skriver at SV står ved det de skrev i merknadene til budsjettet, og mener at bevilgningene til korpsene i dag er på et minimum.

På spørsmål om hva Ap vil gjøre for å forhindre kuttene i forsvarskorpsene, skriver Trettebergstuen:

– Vi forsøkte i budsjettet, men regjeringen lytter ikke.  

Saken oppdateres når vi får svar fra flere av partiene i komiteen.

27.04.2018
11:49
27.04.2018 11:49