Lockout ikke aktuelt for KS

Lockout er ikke et virkemiddel KS vil ta i bruk i den pågående konflikten med lærerorganisasjonene.
27.08.2014
09:12
27.08.2015 20:02

Det sier Hege Mygland, avdelingsdirektør i KS.

I striden som pågikk om danske læreres arbeidstid i 2013 gikk arbeidsgiver til lockout. Det er uaktuelt for KS.

– Selv om lockout er et lovlig virkemiddel, så er det ikke noe vi har tenkt å ta i bruk. Det kan jeg avkrefte, sier Mygland til bladet Utdanning, som gis ut av Utdanningsforbundet.

Mygland, som er sjef for forhandlingsavdelingen i KS, opplyser at lockout aldri har vært benyttet i offentlig sektor. Han sier situasjonen i Danmark i fjor var annerledes.

– Der ble de sentrale arbeidstidsbestemmelsene avskaffet gjennom en lovendring. I Norge forhandler KS og lærerorganisasjonene om en ny sentral arbeidstidsavtale, sier Mygland.

Også i Danmark var det en strid om lærernes arbeidstidsregler som førte til konflikt.

De danske kommunene ønsket en avtale som ville gi skolelederne frie hender til å lede og fordele arbeidet for den enkelte lærer. Da forhandlingene ikke førte fram og det heller ikke ble oppnådd enighet i meklingen, gikk arbeidsgiversiden til lockout av om lag 67.000 lærere.

Rundt 557.000 barn i grunnskolen ble berørt i den 25 dager lange konflikten, som ble avsluttet etter at Folketinget grep inn med en lovendring der lærernes sentrale arbeidstidsbestemmelser ble fjernet. (ANB-NTB)

27.08.2014
09:12
27.08.2015 20:02