Lærerne sier ja

Det ble ja i Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og MFOs uravstemning.
10.09.2014
14:43
27.08.2015 20:02

torgny@lomedia.no

Utdanningsforbundets medlemmer sa et klart ja i uravstemningen om tariffavtalen. 79 prosent av medlemmene sa ja, mens 21 prosent sa nei, skriver Utdanningsforbundet i en pressemelding. 49 prosent av medlemmene deltok.

– Konflikten er slutt, men tillitskrisen er ikke over, sier forbundsleder Ragnhild Lied i en pressemelding.

– Dette har vært et læreropprør, og dette er et vendepunkt. Hvis KS på nytt prøver å påtvinge lærerne økt tilstedeværelse og mindre fleksibilitet, vil det utløse nøyaktig samme konfliktnivå som vi har hatt dette siste halvåret, sier Lied.

Ledelsen i Utdanningsforbundet har fått et skikkelig tillitsvotum fra sine medlemmer etter at de gikk på en kjempesmell under urasvtemningen i juni da de fikk 73 prosent av medlemmene i mot seg.

Skolenes Landsforbund

Også lærerne i Skolenes landsforbund har stemt ja til avtalen mellom lærerorganisasjonene og KS.

– Streiken er dermed over for vår del, men ikke kampen for en bedre skole og bedre arbeidsbetingelser for lærerne, den kampen fortsetter, sier forbundsleder Anne Finborud i en pressemelding.

69 prosent av medlemmene i Skolenes Landsforbund har sagt ja til avtalen. Men nei-prosenten var høyere i SL enn i Utdannignsforbundet. Så mye som 31 prosent stemte nei, selv om et nei-flertall ville betydd fortsatt streik. 52 prosent av de med stemmerett deltok.

– Skolenes landsforbund er opptatt av at det nå er en samlet lærerstand som vil kjempe for en bedre skole og heve statusen til læreryrket, sier Finborud i pressemeldingen. Hun peker videre på at nesten en tredjedel av medlemmene valgte å stemme nei i uravstemningen, og mange av dem som stemte ja har nok tvilt seg frem til et ja.

– Det er viktig at vi som organisasjon tar disse standpunktene på alvor. Derfor må vi fortsette kampen for lærernes vilkår både lokalt og sentralt. Den nye arbeidstidsavtalen trer ikke i kraft før neste skoleår. Vi har nå ett år på å forberede hele organisasjonen på håndteringen av den nye avtalen, avslutter SL-lederen.

Musikernes Fellesorganisasjon

Det ble et klart ja-flertall i uravstemningen i Musikernes Fellesorganisasjon. 93,6 % stemte for, mens 6,2 % stemte imot.

– Vi har oppnådd det vi streiket for og det er jeg glad medlemmene også har sett. Disse forhandlingene har vært svært tøffe og jeg håper vi vil møte et ryddigere og mer samlet KS i neste runde, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian i en pressemelding.

Arbeidsgiverne i KS er glad for et så klart ja fra lærerorganisasjonene.

– Etter at alle lærerorganisasjonene nå har sagt endelig ja til en ny arbeidstidsavtale, er KS klar for et godt samarbeid for å finne arbeidstidsordninger som best fremmer læring og utvikling, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.

10.09.2014
14:43
27.08.2015 20:02

Mest lest