Lærerne sa også nei

– Medlemmene i Utdanningsforbundet har nå sagt nei til det samme som vi avviste fra begynnelsen av, konstaterer MFO-leder Hans Ole Rian. Til høsten blir det storstreik i skolene.
25.06.2014
14:44
27.08.2015 20:02

I dag klokka 12 ble det klart: Medlemmene i Utdanningsforbundet har med overveldende flertall stemt nei til tariffavtalen de ble tilbudt. To tredeler av medlemmene stemte i uravstemningen, og 73 prosent av dem stemte nei.

– Medlemmene i Utdanningsforbundet har sagt nei til det vi avviste fra begynnelsen. Vi er selvsagt tilfreds med det, sier MFOs leder Hans Ole Rian.

MFO avviste tariffavtalen allerede da forhandlingene ble avsluttet. Lærerne ved kulturskolen i Bærum har derfor allerede streiket i to uker, sammen med lærere fra Skolenes Landsforbund ved Eide skole på Karmøy. Fra 1.juli får de følge av 33 lærere på Rothaugen skole i Bergen. Men det store streiketrykket kommer ved skolestart.

– Vår streik fortsetter gjennom sommeren, og så må vi vurdere opptrapping i august, når skolen begynner igjen. Da blir det felles kamp. Vi tar nå en kort sommerferie i visshet om at det blir en arbeidsom høst, sier Rian.

Opprør

Utdanningsforbundets leder Ragnhld Lied kaller uravstemningsresultatet «et læreropprør mot alt de blir utsatt for», ifølge Utdanningsnytt. Også Rian peker på på forhandlingsmotpart Kommunenes Sentralforbund (KS), og sier at den menige lærer gjennom å stemme nei til tariffavtalen gir uttrykk for en voldsom mistillit mot de endringene KS prøver å gjennomføre i skolene.

– Vi kan ikke sitte rolig og se på at arbeidsvilkårene blir forringet. Kommunene har styrt Skole-Norge i 10 år, og det har bygd seg opp en stor frustrasjon over måten det gjøres på, sier han.

Alle arbeidstakerorganisasjonene i skolen har nå stemt nei den fremforhandlede tariffavtalen. Unntaket er skolelederforbundet. De to minste arbeidstakerorganisasjonene i skolen, MFO og Skolenes Landsforbund, avviste avtalen med en gang, de større godtok den, men fikk nei fra medlemmene i uravstemningene.

– Det er interessant at vi er mer på linje med våre medlemmer enn enkelte større forbund, sier Rian, og oppfordrer alle til å støtte kulturskolelærerne i Bærum, som fram til august tar streikejobben på vegne av alle kulturskolelærerne.

25.06.2014
14:44
27.08.2015 20:02