Marte Bjerke

Kulturbransjen går sammen om retningslinjer mot seksuell trakassering

Organisasjoner og institusjoner i kulturlivet har gått sammen om å formulere etiske retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering.
17.10.2018
09:56
17.10.2018 10:46

marte@musikkultur.no

17 institusjoner og organisasjoner fra film-, TV-, spill- og scenekunstbransjen står bak de etiske retningslinjene, der hovedbudskapet er «nulltoleranse for seksuell trakassering på våre arbeidsplasser». Dette skriver MFO på sine nettsider.

• Les også Musikkulturs store gjennomgang av konsekvensene av #metoo i musikklivet

Her er retningslinjene:

1. Vær oppmerksom på din status og makt overfor andre. Du skal ikke misbruke din posisjon for å oppnå seksuell oppmerksomhet.

2. Uønsket berøring, uttalelser som oppleves støtende, samt spredning av nakenbilder, porno og annet krenkende materiale er lovbrudd og skal ikke forekomme.

3. Det skal alltid være full åpenhet om hvorvidt en situasjon er profesjonell eller privat. I tilfeller hvor grensen er uklar, har du et ansvar for å ta initiativ til en oppklarende samtale, hvor den profesjonelle målsettingen i situasjonen klart defineres.

4. Alle involverte i og rundt en produksjon skal bevisstgjøres eget og felles ansvar for å forebygge seksuell trakassering. I forkant av en arbeidsprosess kan dette gjøres ved en felles diskusjon om grenser og atferd. Dette er særlig viktig i prosjekter som involverer unge, uerfarne medarbeidere. I tillegg kan ansvaret tydeliggjøres ved at det inkluderes i en arbeidskontrakt.

5. Du skal alltid ha respekt for andres intimitetsgrenser. Dette kan være spesielt viktig på turné eller opptak som innebærer overnatting.

6. Vis særlig hensyn overfor personer som har lite erfaring fra bransjen. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft.

7. Vær bevisst situasjoner hvor det serveres alkohol. Det skal alltid finnes alkoholfrie alternativer som stilles fram uoppfordret. Ikke utsett noen for drikkepress.

8. Prosesser og henvendelser som gjelder casting og rekruttering skal gjennomføres like profesjonelt som etablerte arbeidsforhold.

9. Vis respekt for dine kollegers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær forsiktig ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende.

10. Våg å si fra hvis du opplever seksuell trakassering. Jo tidligere du sier fra, desto bedre er det. Det er alltid den som trakasserer som er ansvarlig. Du som opplever trakassering skal ikke føle skyld, skam eller ansvar for det som har skjedd.

11. Hvis du blir oppmerksom på seksuell trakassering, har du plikt til å reagere. Hvis du mottar et varsel, har du ansvar for å behandle det på en ansvarlig måte. Ignorerer du varselet undergraver du tilliten våre bransjer er avhengige av.

Organisasjonene og institusjonene som har formulert retningslinjene er: MFO, Danse- og teatersentrum, Fagforbundet Teater og Scene, Kulturtanken, Norsk filmforbund, Norsk filminstitutt, Norsk sceneinstruktørforening. Norsk scenekunstbruk, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske filmregissører, Norske scenografer, Norsk Tjenestemannslag, Skuespiller- og danseralliansen, og Virke Produsentforeningen.

17.10.2018
09:56
17.10.2018 10:46