Klagesang på Sandvika torg

Seks ansatte i Bærum kulturskole streiker på vegne av alle kulturskoleansatte i Norge, imot nye og dårligere arbeidstidsbestemmelser.
11.06.2014
15:28
27.08.2015 20:02

anne@musikkultur.no

– Her er klagesangen vår over de nye arbeidstidsbestemmelsene, sier Hedvig Holst, saksofonist og lærer i Bærum kulturskole.

Bandoneons klage klinger ut over Sandvika torg i Bærum: Lena Rist-Larsen på trekkspill og Hedvig Holst på saksofon. De er to av seks ansatte i kulturskolen som er tatt ut i streik fra og med i dag. I formiddag ble MFO-fanen hevet og starten på streiken markert med appeller fra MFO-ledelsen, LO-representanter og streikeleder i Bærum kulturskole.

– Vi protesterer mot at arbeidsgiver gis styringsrett over betydelig mer av arbeidstiden. Det undergraver jobben vi skal gjøre, sier MFO-leder Hans Ole Rian.

Avventer situasjonen

– Det er trist med elever som blir rammet av streik. Det har tatt nattesøvnen min. Dessverre er det slik at en tredjepart blir berørt, sier Lena Rist-Larsen.

Elevkonserter er avlyst, mellom 150-200 elever er rammet denne og neste uke.

I tillegg til at MFO har tatt ut seks kulturskole-ansatte i streik, har Skolenes landsforbund tatt ut fem lærere i streik på Karmøy. Nå avventer de spent på om de andre partene kommer til enighet med mekleren 25. juni.

– Dersom Utdanningsforbundet stemmer nei til forslaget om ny arbeidstidsavtale, kan det bli mange flere streikende.

– Forrige gang MFO var i streik mot KS, ble nærmere hundre kulturskolelærere tatt ut, hvorfor har dere ikke tatt ut mer enn seks ansatte?

– Det er en annen situasjon nå med de andre forbundene som ikke tar ut ansatte i streik. Vi avventer hva som skjer 25. juni. Vi kan komme til å trappe opp, sier Rian.

– Viktig å streike

På sin plass å streike, mener de som er møtt opp til streikemarkeringen. Thomas Aarø, grovmessinglærer, er selv ikke tatt ut i streik, men har møtt opp til streikemarkeringen for å gi sin støtte til streiken:

– Med de nye arbeidstidsbestemmelsene viser KS at de ikke stoler på oss. Det virker som de har fått en Big Brother-holdning, og skal observere alt vi gjør. Det er verdt å streike mot denne avtalen, sier han.

– Vi får servert en avtale som ikke er mulig å gjennomføre i praksis, sier Nina Mjaatvedt, saksofon og klarinettlærer.

Petter Dilleng som er hovedtillitsvalgt og streikeleder mener avtalen er håpløs og lite gjennomførbar.

– Vi blir pålagt 7,5 timers arbeidsdag, men uten at det forutsettes tilfredsstillende arbeidsforhold. Vi mangler rom, lagerplass for utstyr og noter, sted til å øve. Mer kontroll fra arbeidsgiver og mindre fleksibilitet vil føre til at ansatte blir mindre motivert til å gjøre den gode jobben, sier Dilleng og legger til:

– Brukerundersøkelser i Bærum kommune gir kulturskolen 5,3 poeng av 6 mulige. Vi ber om lov til å gjøre jobben når og hvor vi gjør den best.

Lei av på bli forskjellsbehandlet

– Vi krever en fornuftig arbeidstidsavtale og respekt for vårt fag, sier forbundssekretær i MFO, Trude Nordeng Rougnø.

Hun påpeker det urimelige i at kulturskoleansatte forskjellsbehandles. Mens lærere i grunnskolen blir pålagt å være mer på arbeidsplassen under forutsetning av tilfredsstillende lokaliteter, er det ikke lagt inn et slikt premiss i avtalen med kulturskoleansatte. Kulturskoleansatte kan også bli pålagt fem arbeidsdager ekstra uten muligheter for tillitvsvalgte til å påvirke eller tviste.

– Lærere i skoleverket kan ikke tvinges til dette uten at partene er enige om at det er nødvendig. Hvorfor har KS kommet med forslag som forskjellsbehandler kulturskolen? Vi har spurt, men får ikke svar, sier Rougnø og legger til:

– MFO ber om å bli likebehandlet med lærere i grunnskolen. Mange av våre ansatte arbeider i en kombinert stilling i samarbeid med grunnskole eller videregående.

Ingunn Strand Johansen, leder LO i Asker og Bærum holdt også appell på torget:

– Dere tar kampen, og får full støtte av LO-familien, sier hun.

11.06.2014
15:28
27.08.2015 20:02