Glad: – Undersøkelsen er motiverende for oss og legger føringer for hva vi prioriterer, sier informasjonsansvarlig i MFO, Erica Berthelsen.

Glad: – Undersøkelsen er motiverende for oss og legger føringer for hva vi prioriterer, sier informasjonsansvarlig i MFO, Erica Berthelsen.

asamaria.com

Fornøyde MFO-medlemmer

Nesten 90 prosent av MFOs medlemmer er fornøyde med den jobben organisasjonen gjør, viser en ny medlemsundersøkelse.
13.06.2014
11:05
27.08.2015 20:02

– Dette er vi selvsagt utrolig glade for! I fagforeningssammenheng er det svært høye tall, sier informasjonsansvarlig Erica Berthelsen.

Hele 2078 av 6838 medlemmer har svart på undersøkelsen.

– 93 prosent sier at de fortsatt er medlem av MFO om et år, og mange sier de er stolte av å være medlem, sier Berthelsen.

MFOs medlemmer er mest opptatt av tariffavtaler, forsikringer, medlemsservice og rådgiving.

– Undersøkelsen er motiverende for oss og legger føringer for hva vi prioriterer. Medlemmene er for eksempel ikke så opptatt av rabattavtaler, her har vi ikke lagt inn så mye arbeid, og det kommer vi heller ikke til å gjøre i framtiden, sier Berthelsen.

– Hva overrasket deg mest ved undersøkelsen?

– 375 medlemmer sier at de har opplevd endringer i inntekter fra livespilling og konserter. De fleste av dem har opplevd endring i positiv forstand. Vi har fått mange signaler om at det er vanskeligere på livemarkedet for tida, men det ser ikke ut til å stemme her.

Undersøkelsen avdekker også lav kunnskap om enkelte områder: 96 prosent svarer at de er opptatt av gode pensjonsordninger, omtrent like mange svarer at de ikke aner hva de får i pensjon.

13.06.2014
11:05
27.08.2015 20:02

Mest lest