NYTT SENTER: Kulturminister Thorhild Widvey (H) vil ha mer næringstenking inn i kulturlivet, og etablerer et kunnskapssenter som ett av flere tiltak for å  oppnå det.

NYTT SENTER: Kulturminister Thorhild Widvey (H) vil ha mer næringstenking inn i kulturlivet, og etablerer et kunnskapssenter som ett av flere tiltak for å oppnå det.

Anne M. Odland, Musikkultur

Fem vil ha kulturnæringssenter

Fem institusjoner har søkt Kulturdepartementet om å få etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene.
15.05.2014
10:44
27.08.2015 20:02

mona@musikkultur.no

Senteret skal fungere i perioden 2014 til 2018, og oppdraget er å bidra til utvikling av kulturnæringene i Norge. Kulturminister Thorhild Widvey sier i en pressemelding at hun har høye forventninger til senteret.

– Senteret skal bidra med kompetanse for å få kulturvirksomhetene opp å stå, slik at de som vil utvikle næring av kultur kan leve av det, sier Widvey.

De fem søkerne er Agderforskning, BI, Bergen kommune, Høgskolen i Lillehammer og Høgskulen i Volda. Kulturdepartementet sier i pressemeldingen at det «tar sikte på å tildele oppdraget slik at arbeidet med etablering kan starte før sommeren».

Mer konkret skal senteret ha til oppgave å samle, utvikle og formidle kunnskap om kulturnæringene gjennom egen forskning og ved å samle inn, bearbeide og analysere eksisterende kunnskap. Målgruppene er, ifølge departementet, kunstnere, kulturnæringer, virkemiddelaktører og politikkutformere. Kostnadsrammen utgjør 5 millioner kroner i 2014.

15.05.2014
10:44
27.08.2015 20:02