Delte meninger om ny minstesats

MFO har anbefalt en ny minstesats for klubb- og dansejobber, til både jubel og kritikk fra medlemmene.
03.09.2014
13:24
27.08.2015 20:02

marte@musikkultur.no

Det nye anbefalte minstehonoraret ligger på 4100 kroner per musiker per konsert. Satsen tar utgangspunkt i daglønn på turneer for Rikskonsertene.

En del frilansmusikere opplever den nye satsen som virkelighetsfjern, og diskusjonen går på Facebook.

– Vi regnet med at det skulle komme reaksjoner. Det skulle bare mangle, og vi setter pris på disse reaksjonene! Dette viser også at våre medlemmer jobber under nokså ulike vilkår og at de har ulike forventninger. Vi ønsker at de skal bli mer bevisste på hva de krever for det de gjør, sier Odd Langklopp, som er seniorrådgiver i MFO.

Organisasjonen har tidligere anbefalt en minstelønn for klubbjobber.

– Da har vi ikke tatt hensyn til at de fleste slike jobber faktureres av musikere som er selvstendig næringsdrivende. Dette er det nå tatt høyde for i den nye satsen, forklarer Langklopp.

Forslaget om et nytt anbefalt minstehonorar ble utarbeidet etter henvendelse fra flere frilansmedlemmer, og er enstemmig vedtatt av MFOs forbundsstyre.

– Dette har skjedd etter påtrykk fra medlemmene, forteller Langklopp.

Reaksjoner fra medlemmene

Den nye anbefalte minstesatsen har vakt reaksjoner blant medlemmene til MFO. På organisasjonenes Facebook-sider kan vi blant annet lese:

«Blant mine frilanservenner på Facebook, har den blitt mottatt med latter og vantro. Ikke fordi den er lav, men fordi den representerer et honorarnivå de fleste bare kan drømme om. Hva tenker MFO om det? Honorarene har stått stille i 10-15 år. Hvis jeg (som er MFO-medlem, og lojal mot forbundet mitt) skulle fakturere 4100 kroner per jobb, ville jeg hatt åtte jobber i året.»

Og:

«Først og fremst er det utrolig bra at MFO har gjort dette! Nå kan jeg jaggu vurdere å melde meg inn igjen i forbundet. For det andre, det er ikke en utopisk høy sum, det er en realistisk sum som er nødvendig for at musikere i 2014 skal kunne leve et noenlunde normalt liv. MEN, pengene er der ikke. Så hvordan løser vi det? Med denne anbefalingen får vi hvert fall en stemme og kan si at hei, vi vil inn i budsjettet og ikke bare ta de slantene som blir til overs, om det skulle bli noen.»

– Det pekes her på lav betalingsvilje og at minstesatsen er urealistisk høy. Hva anbefaler dere medlemmene å gjøre når det ikke er vilje til å betale anbefalt sats for jobben de gjør?

– Da må man vurdere om man i det hele tatt vil gjøre jobben. Det våre medlemmer må være klar over er at hvis de påtar seg oppdrag for lavere betaling enn det vi nå har anbefalt, så arbeider de for svært dårlig lønn. Jo flere som selger seg billig, jo vanskeligere blir det å øke disse satsene som mange påpeker har stått stille i 10-15 år. Uten at musikerne selv blir flinkere til å kreve bedre betalt kan vi heller ikke regne med at honorarnivået øker, selv om andre priser og lønninger stiger, mener Langklopp, og legger til:

– MFO har for øvrig også i rekke andre sammenhenger de siste årene pekt på at betalingsviljen, og i noen tilfeller betalingsevnen, hos oppdragsgiverne er en av flere årsaker til at inntektene for mange frilansmusikere nærmest har stått stille i lang tid.

– Egentlig er satsen for lav

I arbeidet med minstesatsen har MFO også sett på hva en frilanser må ha av inntekter på en dag eller en uke for å kunne opparbeide seg en noenlunde normal årslønn.

– Hvis man som næringsdrivende vil oppnå en noenlunde brukbar årsinntekt etter at utgiftene er trukket fra, må man fakturere i gjennomsnitt minst 3000 kroner hver arbeidsdag, eller 15 000 kroner hver arbeidsuke, sier Langklopp. Han påpeker at en klubbjobb også krever mye forberedelse.

– Så totalt sett er denne anbefalte satsen antagelig for lav til at man oppnår en anstendig samlet årslønn, hvis man kun gjør slike jobber over et helt år. Men det var hit vi ville trekke det i denne omgang, og så får vi se hvordan vi regulerer dette videre i framtida.

• Les mer om frilansøkonomi: Ingen vekst i honorar på ti år

Dette har skjedd etter påtrykk fra medlemmene.

Odd Langklopp, MFO

03.09.2014
13:24
27.08.2015 20:02