BRØT: MFO-leder Hans Ole Rian og resten av forhandlerne for LO Kommune brøt tarifforhandlingene med Kommunenes Sentralforbund i femtida idag. Også i statens lønnsforhandinger er det brudd.

BRØT: MFO-leder Hans Ole Rian og resten av forhandlerne for LO Kommune brøt tarifforhandlingene med Kommunenes Sentralforbund i femtida idag. Også i statens lønnsforhandinger er det brudd.

asamaria.com

Brudd i stat og kommune

Tarifforhandlingene mellom MFO/LO og stat- og kommunesektorene ble brutt onsdag ettermiddag. Nå må meklingsmannen finne en løsning natt til 26.mai.
30.04.2014
17:38
27.08.2015 20:02

mona@musikkultur.no

LO Kommune valgte å bryte forhandlingene fordi lønnstilbudet var for dårlig og på grunn av at mye fortsatt er uavklart om lærernes arbeidstidavtale.

– Vi ser at KS har moderert sine krav til ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i skoleverket, men fortsatt er det veldig stor avstand mellom MFO og LOs krav og det tilbud vi har fått fra KS, sier MFOs leder Hans Ole Rian, som forhandler sammen med LO på vegne av MFO, og medlemmene som er ansatt i musikk- og kulturskolene, og distriktsmusikere, fylkesmusikere, landsdelsmusikere og musikkterapeuter i kommunene.

Det siste tilbudet fra Kommunenes Sentralforbund var på 3,1 prosent lønnsøkning, noe som er alt for lavt og som er under resultatet i frontfagene i industrien sier MFOs forhandlingsleder Hans Ole Rian.

– Profilen i økonomien, bl.a. med en avsetning på 1, 5 prosent av lønnsøkningen til en lokal pott er et annet krav vi ikke kan akseptere og det er fortsatt uavklarte spørsmål til pensjon og til endringer i hovedavtalen, sier Rian.

Oppgjøret går nå til mekling og forventet meklingsinnspurt er den 25. mai.

MFO og LO kommune har som målsetting å finne en løsning innen meklingsfristens utløp.

– Ikke en bokstav

Blant arbeidstakernes forhandlere i statsoppgjøret beskrives stemningen som oppgitt over motpartens mangel på forhandlingsvilje.

– Staten kom oss ikke i møte på noen områder. Det var ingenting annet å gjøre enn å kaste kortene, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen i en pressemelding. Både i stats- og kommuneoppgjøret har fagforbundene krevd lønnstillegg på 3,8 prosent. Det tilsvarer resultatet i industrien, pluss et halvt prosentpoeng de offentlig ansatte mener de har krav på som etterslepstillegg.

– Statens tilbud er ikke i nærheten av dette. Og når de i tillegg sier nei til justeringsforhandlinger og signaliserer at de vil ha en stor lokal pott, var det umulig å gå videre, sier Rønoldtangen.

LO-Stat-lederen mener staten gjennom sitt tilbud også har gitt klare signaler om at de vil svekke opparbeidede rettigheter og gi sjefene mer makt på bekostning av de ansatte og deres organisasjoner.

– Dette oppfatter vi som en strategi fra den nye regjeringen, der målet er å svekke organisasjonene og medlemmenes innflytelse. Samlet sett førte dette til at LO Stas forhandlingsutvalg enstemmig vendte tommelen ned, konstaterer Rønoldtangen.

– Vårt hovedkrav er en reduksjon i lønnsgapet til industrien. Statens tilbud ville øke lønnsforskjellene. Tilbudet er dramatisk dårlig og oppfattes ikke som noe annet enn en søknad om brudd. Den innvilges, sa Sigrid Lem, forhandlingsleder for Unio Stat til NTB da bruddet var et faktum.

Forhandlingsleder for YS, Pål N. Arnesen, er ikke mildere stemt:

– Vi har ikke fått en bokstav av det vi krevde. Dette er ikke forhandlinger, men en ren provokasjon, skriver han på organisasjonens nettside nå i ettermiddag.

30.04.2014
17:38
27.08.2015 20:02