BRØT: Arbeidstidsforhandlingene mellom lærerorganisasjonene er brutt. MFO-leder Hans Ole Rian mener at kravene fra KS gir stor risiko for dårligere undervisning.

BRØT: Arbeidstidsforhandlingene mellom lærerorganisasjonene er brutt. MFO-leder Hans Ole Rian mener at kravene fra KS gir stor risiko for dårligere undervisning.

asamaria.com

Brøt forhandlingene

Idag brøt MFO og de andre lærerorganisasjonene arbeidstidsforhandlingene med Kommunenes Sentralforbund (KS).
24.01.2014
13:52
27.08.2015 20:02

mona@musikkultur.no

– Arbeidsgivernes andre tilbud viser liten forhandlingsvilje, sier MFO-leder Hans Ole Rian.

MFO har, sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene i skolen, vært i forhandlinger fordi KS har krevd å flytte store deler av lærernes arbeidstid bort fra elevenes skoleår, til sommerukene. Dessuten har KS krevd å få fjernet alle bestemmelser om hvor mye av lærernes arbeidstid som skal brukes til undervisning.

– Det siste er det mest alvorlige. KS ønsker en uforpliktende setning i arbeidsavtalen om at lærene skal ha ”tilstrekkelig” tid til forberedelser og etterarbeid, sier Rian, som frykter at en slik bestemmelse kan føre til lokale kutt i forberedelsestid – som igjen vil gi dårligere undervisning.

Bruddet i forhandlingene betyr at arbeidstidsbestemmelsene blir en del av tariffoppgjøret i vår.

– Vi får krevende tarifforhandlinger til våren, konstaterer Rian. Han mener kunnskapsministeren må gripe inn.

– Jeg forutsetter at kunnskapsministeren deler vår påstand om at det norsk skole trenger er oppsnakking av læreryrket og tillit og ro til å holde fokus på kvaliteten i undervisninga, god organisering av opplæringen og varierte undervisningsmetoder. Jeg forventer at det fortsatt er de folkevalgte som skal sitte i førersetet for utviklingen i norsk skole, sier Rian.

Alle brøt

Alle lærerorganisasjonene, med unntak av Skolelederforbundet, har brutt forhandlingene med kommunenes organisasjon KS. Forhandlingene om lærernes arbeidstid blir dermed en del av vårenstariffoppgjør - og da har lærerne streikerett.

– Vi opplever det siste kravet fra KS som en ren provokasjon, sier lederen for Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied.

– Dette er et angrep på lærernes mulighet til å være gode lærere. Hvis KS får presset gjennom kravet sitt, blir det vanskeligere å være den drømmelæreren som Erna Solberg snakker så varmt om, mener lederen for det største av lærerforbundene.

Maktdemonstrasjon

Også lederen for det LO-tilsluttede Skolenes landsforbund, Anne Finborud, var oppgitt over arbeidsgivernes holdning da vi snakket med henne tidligere i uka:

– Jeg oppfatter dette som en maktdemonstrasjon fra KS’ side, og en kraftig svekkelse av trepartssamarbeidet i skoleverket. Det vil også svekke forhandlingssystemet vårt, sa Finborud da.

Hun anga to grunner til at det var umulig å komme til enighet i disse forhandlingene:

– For det første ønsker KS å flytte lærernes arbeidstid fra sentrale forhandlinger til drøftinger på den enkelte skole. For det andre vil KS flytte arbeidstida slik at lærerne får mer tid på skolen når elevene ikke er der, forklarer Finborud.

Mener lærerne har vetorett

Direktør for arbeidsliv i KS, Per Kristian Sundnes, beskrev uenigheten mellom partene slik:

– Det bør være mulig for den enkelte skole å tilpasse seg etter hvilke elever og hvilke lærere det er på skolen. Problemet er hva som skjer hvis partene på en skole ikke er enige. I dag er det en tvisteløsningsordning som i praksis gir lærerne vetorett. Vi har foreslått at dette skal overføres til rektor.

Årelange forhandlinger

Uenigheten om lærernes arbeidstidsordning er ikke av ny dato. Også for to år siden forsøkte lærerorganisasjonene og KS å forhandle fram nye arbeidstidregler. Det eneste man den gangen greide å bli enige om varå forlenge den eksisterende avtalen i to år.

24.01.2014
13:52
27.08.2015 20:02