Årets lønnsoppgjør for de kirkeansatte ble unnagjort på en dag.

Årets lønnsoppgjør for de kirkeansatte ble unnagjort på en dag.

Håvard Sæbø

3,42 prosent til kirkeansatte

MFO og samtlige andre arbeidstakerorganisasjoner godtok torsdag kveld tilbudet fra Kirkelig arbeidsgiverforening. «Et strålende resultat», synes Fagforbundet.
20.06.2014
15:19
27.08.2015 20:02

frifagbevegelse@lomedia.no

De mange fagorganisasjonene for ansatte i kirken brukte bare en dag på å komme til enighet med arbeiderforeningen.

- Dette var konstruktive og effektive forhandlinger med en arbeidsgiverpart som var godt forberedt. Vi er veldig fornøyde med resultatet, sier rådgiver i Fagforbundets forhandlingsenhet, Arne Løseth.

Hovedtrekkene i forslaget er lønnsøkninger tilsvarende det som ble gitt i KS-området – 2,15 prosent generelt tillegg, minimum 8 500 kroner. I tillegg er det gjort noen justeringer på enkelte lønnsgrupper og ansienniteter. Lørdags- og søndagstillegg øker fra kroner 40 til 50. Det er satt av pott på 1 prosent til lokale forhandlinger.

Fra neste år innføres et delvis nytt lønnssystem og regler om pensjonistavlønning.

Fra LO var det Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Musikernes fellesorganisasjon som var involverti dette lønnsoppgjøret.

Også MFOs forhandlingsleder, Anders Hovind, er tilfreds med resultatet som, han mener sikrer kirkemusikerne en lønnsutvikling på linje med resten av samfunnet.

– Domkantorene fikk hevet sitt funksjonstillegg fra minimum kr 12 000 til minimum kr 15 000. Lørdags- og søndagstillegget er økt fra kr 40 til kr 50 pr. time og er nå på nivå med det tilsvarende tillegget i KS-området. Lørdags- og søndagstillegget er viktig for våre medlemmer som arbeider i helgene, skriver Hovind i en kommentar på forbundets nettside.

Samlet har kirkeoppgjøret en økonomisk ramme på 3,42 prosent.

Forhandlingsresultatet sendes nå ut til uravstemning.

20.06.2014
15:19
27.08.2015 20:02

Mest lest