FLERE I STREIK: Når KS ikke har endret holdning i det hele tatt har vi ikke noe annet valg enn å trappe opp streiken, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian.

FLERE I STREIK: Når KS ikke har endret holdning i det hele tatt har vi ikke noe annet valg enn å trappe opp streiken, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian.

Rune Eriksen

128 til ut i streik

Fra og med førstkommende mandag er 174 MFO-medlemmer i streik.
26.08.2014
15:52
27.08.2015 20:02

128 nye MFO-medlemmer ved sju videregående skoler tas ut i streik fra mandag.

Helgens sonderinger mellom partene i tariffoppgjøret mellom Kommunenes Sentralforbund og lærerorganisasjonene kollapset søndag kveld. Nå melder MFO en kraftig opptrapping av streiken. MFO-leder Hans Ole Rian sier at det ikke er noe annet valg.

– MFO har vært konstruktive for å få en løsning på konflikten. Vi har foreslått at dagens avtale videreføres samtidig som det nedsettes en partssammensatt gruppe med mandat om å jobbe for et bedre samarbeid mellom lærerne og skoleeierne. Når KS ikke har endret holdning i det hele tatt har vi ikke noe annet valg enn å trappe opp streiken, sier Rian.

Lærernes viktigste krav er fleksibilitet i arbeidshverdagen - og tillit til å få gjøre jobben sin. I Norge kan det pålegges 29 timer tilstedeværelse i videregående skole, 31 timer i ungdomsskolen og 33 timer i barneskolen. KS krever nå å utvide dette med omtrent en time i uka. I de fleste land der det er regler for hvor lenge en lærer skal være tilstede på skolen, er kravet sjelden over 30 timer, ifølge MFO. Mens her ønsker arbeidsgiverne å innføre et minimum på 30 timers pålagt tilstedeværelse på skolen.

– KS ønsker altså et enda strengere og mer byråkratisk system for skolene i framtida. I Danmark har de praktisert dette en stund, og der fungerer det overhodet ikke. Nesten 15 prosent av danske lærere har sagt opp og rekrutteringen svikter. Dette vet KS også godt, sier Rian.

MFO i Streik

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) stemte 26. mai mot meklerens skisse til løsning i kommunesektoren og har hatt seks ansatte ved Bærum Kulturskole i streik fra onsdag 11. juni. Fra mandag 25. august fikk de følge av ytterligere 41 medlemmer på kulturskoler, ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet. I dag varsler MFO ytterligere en opptrapping av streiken. Fra mandag 1. september tas ytterligere 128 medlemmer på syv videregående skoler ut i streik. 175 MFO-medlemmer vil dermed være i streik.

Nytt uttak

MFO vil fra mandag 1. september ha streikende medlemmer ved følgende skoler:

Askøy kommune:

Kleppestø ungdomsskole (2 medlemmer)

Askøy kulturskole (2 medlemmer)

Bergen kommune:

Mjølkeråen skole (1 medlem)

Slåtthaug skole (1 medlem)

Bærum kommune:

Bærum musikk- og kulturskole (14 medlemmer)

Drammen kommune:

Galterud ungdomsskole (1 medlem)

Kristiansand kommune:

Fiskå skole (1 medlem)

Kristiansand kulturskole (1 medlem)

Molde kommune:

Bergmo ungdomsskole (1 medlem)

Porsgrunn kommune:

Borge ungdomsskole (1 medlem)

Kjølnes ungdomsskole (1 medlem)

Strindklev ungdomsskole (1 medlem)

Sandnes kommune:

Høyland ungdomsskole (2 medlemmer)

Skedsmo kommune:

Kjellervolla ungdomsskole (1 medlem)

Trondheim kommune:

Sverresborg ungdomsskole (1 medlem)

Akershus fylkeskommune:

Lillestrøm videregående skole (19 medlemmer)

Finnmark fylkeskommune:

Alta videregående skole (7 medlemmer)

Hedmark fylkeskommune:

Elverum videregående skole (1 medlem)

Stange videregående skole (27 medlemmer)

Nordland fylkeskommune:

Bodø videregående skole (14 medlemmer)

Oppland fylkeskommune:

Gjøvik videregående skole (17 medlemmer)

Rogaland fylkeskommune:

Stavanger katedralskole (22 medlemmer)

Telemark fylkeskommune:

Hjalmar Johansen videregående skole (1 medlem)

Skien videregående skole (17 medlemmer)

Troms fylkeskommune:

Heggen videregående skole (12 medlemmer)

Sør-Trøndelag fylkeskommune:

Charlottenlund videregående skole (2 medlemmer)

Vestfold fylkeskommune:

Greveskogen videregående skole (8 medlemmer)

Kulturskolelærernes arbeidstidsavtale

Lærernes arbeidstidsavtale (SFS 2213) gjelder ikke for lærere i kulturskolen. Disse lærerne har en egen avtale, med noen av de samme elementene som for andre lærere. Årsverket er det samme, og også kulturskolelærere har et komprimert arbeidsår. Det er et tak for antall undervisningstimer, og det skal være avsatt tid til for- og etterarbeid, samarbeid med andre lærere, samarbeid med det lokale kulturlivet og til oppfølging av elevene.

Kulturskolen er også et skoleslag, forankret i Opplæringsloven, og kulturskolelærere er pedagogisk personale som andre lærere. I kulturskolen utdannes framtidas skapende og utøvende kunstnere, både i det profesjonelle og det frivillige kulturlivet. Kulturskolen er også et lokalt ressurssenter for grunnskolen, for videregående skole, for det lokale kulturlivet og for den enkelte kommune, og nesten 40% av kulturskolelærerne arbeider i en kombinert stilling i samarbeid med grunnskole og/eller videregående skole.

26.08.2014
15:52
27.08.2015 20:02

MFO i Streik

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) stemte 26. mai mot meklerens skisse til løsning i kommunesektoren og har hatt seks ansatte ved Bærum Kulturskole i streik fra onsdag 11. juni. Fra mandag 25. august fikk de følge av ytterligere 41 medlemmer på kulturskoler, ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet. I dag varsler MFO ytterligere en opptrapping av streiken. Fra mandag 1. september tas ytterligere 128 medlemmer på syv videregående skoler ut i streik. 175 MFO-medlemmer vil dermed være i streik.

Nytt uttak

MFO vil fra mandag 1. september ha streikende medlemmer ved følgende skoler:

Askøy kommune:

Kleppestø ungdomsskole (2 medlemmer)

Askøy kulturskole (2 medlemmer)

Bergen kommune:

Mjølkeråen skole (1 medlem)

Slåtthaug skole (1 medlem)

Bærum kommune:

Bærum musikk- og kulturskole (14 medlemmer)

Drammen kommune:

Galterud ungdomsskole (1 medlem)

Kristiansand kommune:

Fiskå skole (1 medlem)

Kristiansand kulturskole (1 medlem)

Molde kommune:

Bergmo ungdomsskole (1 medlem)

Porsgrunn kommune:

Borge ungdomsskole (1 medlem)

Kjølnes ungdomsskole (1 medlem)

Strindklev ungdomsskole (1 medlem)

Sandnes kommune:

Høyland ungdomsskole (2 medlemmer)

Skedsmo kommune:

Kjellervolla ungdomsskole (1 medlem)

Trondheim kommune:

Sverresborg ungdomsskole (1 medlem)

Akershus fylkeskommune:

Lillestrøm videregående skole (19 medlemmer)

Finnmark fylkeskommune:

Alta videregående skole (7 medlemmer)

Hedmark fylkeskommune:

Elverum videregående skole (1 medlem)

Stange videregående skole (27 medlemmer)

Nordland fylkeskommune:

Bodø videregående skole (14 medlemmer)

Oppland fylkeskommune:

Gjøvik videregående skole (17 medlemmer)

Rogaland fylkeskommune:

Stavanger katedralskole (22 medlemmer)

Telemark fylkeskommune:

Hjalmar Johansen videregående skole (1 medlem)

Skien videregående skole (17 medlemmer)

Troms fylkeskommune:

Heggen videregående skole (12 medlemmer)

Sør-Trøndelag fylkeskommune:

Charlottenlund videregående skole (2 medlemmer)

Vestfold fylkeskommune:

Greveskogen videregående skole (8 medlemmer)

Kulturskolelærernes arbeidstidsavtale

Lærernes arbeidstidsavtale (SFS 2213) gjelder ikke for lærere i kulturskolen. Disse lærerne har en egen avtale, med noen av de samme elementene som for andre lærere. Årsverket er det samme, og også kulturskolelærere har et komprimert arbeidsår. Det er et tak for antall undervisningstimer, og det skal være avsatt tid til for- og etterarbeid, samarbeid med andre lærere, samarbeid med det lokale kulturlivet og til oppfølging av elevene.

Kulturskolen er også et skoleslag, forankret i Opplæringsloven, og kulturskolelærere er pedagogisk personale som andre lærere. I kulturskolen utdannes framtidas skapende og utøvende kunstnere, både i det profesjonelle og det frivillige kulturlivet. Kulturskolen er også et lokalt ressurssenter for grunnskolen, for videregående skole, for det lokale kulturlivet og for den enkelte kommune, og nesten 40% av kulturskolelærerne arbeider i en kombinert stilling i samarbeid med grunnskole og/eller videregående skole.