I ENDRING: - Jeg har vært med som lærer, produsent, og nå sist som konsertsjef, siden 80-tallet. Jeg mener at skolekonsertene har endret seg hele tida, sier Scott Rogers.

I ENDRING: - Jeg har vært med som lærer, produsent, og nå sist som konsertsjef, siden 80-tallet. Jeg mener at skolekonsertene har endret seg hele tida, sier Scott Rogers.

Marte Bjerke

– Vi er først og fremst en kunstleverandør

Pedagogikkens plass i skolekonsertordningen er en evigvarende problemstilling, mener konsertsjef i Rikskonsertene, Scott Rogers.
05.12.2014
09:45
27.08.2015 20:02

marte@musikkultur.no

Rogers var en av 140 deltakere på konferansen Kunsten å dele, og fulgte dermed Kari Holdhus' framlegg av sine forskningsfunn om skolekonsertordningen.

Lanserer digital satsing i 2015

Holdhus tar til orde for å involvere skolen og lærerne i sterkere grad. Scott Rogers sier at en del av det forskeren peker på er noe Rikskonsertene jobber med hver dag.

– Vi vil alltid være en kunstleverandør inn i skolen først og fremst, understreker han, og forteller samtidig at Rikskonsertene har hatt et tett samarbeid med Kari Holdhus under hele hennes forskningsperiode.

– Vi har arbeidet aktivt med konsekvensene av hennes funn over lengre tid. Det er mange som driver forskning som berører fagfeltet musikkformidling for barn og unge, og et ønske om å gjøre forskningen mer gjeldende i våre produksjonsprosesser gjør at Rikskonsertene har en egen FoU-stilling til dette, sier Rogers.

Han forteller at Rikskonsertene bruker elevene aktivt i sine evalueringsprosesser.

– For to år siden gjennomførte vi en undersøkelse for å finne ut hvor langt inn i skolen vår kommunikasjon rekker, og den rekker ikke inn til eleven. Vi kommer derfor til å lansere en interaktiv digital satsing våren 2015, som skal involvere elevene i større grad. Vi har også jevnlig dialog med referanseskoler, og vi bruker elevene aktivt i evalueringen av konsertene.

For barna, ikke lærerne

– Hva tenker du om å involvere lærerne i arbeidet med konsertene?

– I utgangspunktet lager vi konserter for barna, ikke for lærerne. Men vi har alltid hatt en dialog med lærere om for eksempel konsertinformasjon. Metodisk forankring i læreplanen har vi også jobbet med.

– Hva mener du skolekonsertene bør være i framtida?

– Jeg har vært med både som lærer, produsent, og nå som konsertsjef, siden 80-tallet. Jeg mener at skolekonsertene har endret seg hele tida. Det som er positivt med fasen vi er inne i nå, er at det er mulighet for større kunnskap om målgruppa vår. Mye av det Kari Holdhus påpeker treffer spikeren på hodet, og veldig mye av det er med i vår handlingsplan for 2015. Dette er aspekter vi jobber med kontinuerlig, sier Scott Rogers.

Les også:

- Mer midler til forskning på kultur

- Skolekonsertene må forankres i skolen

I utgangspunktet lager vi konserter for barna, ikke for lærerne.

Scott Rogers

05.12.2014
09:45
27.08.2015 20:02