HVA SKAL MFO MENE: Thorstein Holgersen er med i arbeidsgruppa som vil foreslå hva MFO skal mene om kulturskolen.

HVA SKAL MFO MENE: Thorstein Holgersen er med i arbeidsgruppa som vil foreslå hva MFO skal mene om kulturskolen.

Anne M. Odland

Kulturskolen

– For få mener noe om kvalitet

Det er på høy tid at MFO offisielt mener noe om hva kvalitet i kulturskolen er, mener Thorstein Holgersen.
05.02.2014
13:07
27.08.2015 20:02

anne@musikkultur.no

Under forrige landsmøte, i 2010, gikk Thorstein Holgersen, hovedtillitsvalgt ved Bergen kulturskole på talerstolen og argumenterte for at MFO burde jobbe for at alle elever som undervises i kulturskoler skal få minimum tretti minutter undervisning i uka. Forslaget ble nedstemt. I stedet bestemte landsmøtet å sette ned et utvalg til å formulere MFOs offisielle syn om kvalitet i kulturskolen. Holgersen er en av dem som ble med i arbeidsgruppen.

– Kvalitetsgruppen har hatt fruktbare og gode diskusjoner. Vi jobber fremdeles med å formulere tekst til et dokument, sier han.

Dokumentet skal overrekkes forbundsstyret, og kan bli lagt fram for landsmøtet. Grunnen til at arbeidet har drøyd er at Norsk kulturskoleråd arbeider med en ny rammeplan for kulturskolene. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har dessuten satt ned en ekspertgruppe for kunst og kultur i skolen. Arbeidsgruppen har ønsket å følge med på dette og har derfor utsatt sin fremleggelse for forbundsstyret. Men gruppen regner med å levere i god tid før landsmøtet.

Maks 40 elever

– Hvorfor er det så vanskelig å bli enig om hva som skal være kvalitet i kulturskolen?

– Det kan ha med å gjøre at kvaliteten i arbeidet vårt alltid er blitt målt på hvor mange elever som har fått plass og ikke på undervisningen vi gir. Ingen har stilt spørsmålet: «Hva er godt nok?» sier Thorstein Holgersen, som underviser piano i Bergen kulturskole.

Det er særlig de større kommunene som sliter med lav tidsressurs til elevene, og Holgersen føler selv dette på kroppen.

– Vi vil gjøre en god jobb, men har for lite tid til elevene, sier han.

I stedet for å definere tidsressurs per elev, kommer arbeidsgruppa trolig til å foreslå et tak på antall elever. Slik det er i dag, er det opp til hver arbeidsgiver å bestemme hvor mange elever læreren skal undervise.

– Hvis vi tenker at hver elev minimum skal få 30 minutters undervisning, vil det innebære maks 40 elever i full stilling. Vi kjenner til ansatte som underviser godt over 60 elever! Sammen med lærerens kompetanse er tilstrekkelig undervisningstid for hver enkelt elev av de viktigste faktorene for god læring i kulturskolene.

Mer enn kjernetilbud

Videre mener arbeidsgruppen at alle kulturskoler bør ha et lavterskeltilbud, et kjernetilbud og et talenttilbud. I dag er det flere kulturskoler som kun har et såkalt kjernetilbud.

– Kulturskoletimen var en type lavterskeltilbud som hadde potensial, men jeg er usikker på om MFO bør jobbe for å få den innført igjen. Siden kulturskoletimen var i en oppstartsfase da den ble skrinlagt, vet vi for lite om suksessfaktoren, sier Holgersen.

Arbeidsgruppen er imidlertid opptatt av at MFO må mene noe om at det må satses mer på formidling i kulturskolen: Kulturskolen bør ha et utvalg av arenaer der man muliggjør konserter, utstillinger, danseoppvisninger, teaterstykker.

Bygningsmasse

Problemet for mange kulturskoler er at det ikke er tilrettelagte undervisningslokaler som tar hensyn til fagdisiplinenes egenart og behov.

– Det er enorme forskjeller mellom hva slags lokaler kulturskolene har. Stavanger har det utrolig flott, mens andre lærere reiser fra skole til skole og får tildelt nye rom hver uke. Noen må rydde klasserom før de kan ta fatt på undervisningen. Arbeidsgruppen mener MFO må mene noe om hva som skal være minimum standard for bygningsmasse, dette diskuterer vi nå, sier Holgersen.

Arbeidsgruppen ønsker også å mene noe om økonomi i kulturskolene, om at de økonomiske rammene må være tilstrekkelige til å dekke løpende innkjøp av nødvendig materiell instrumenter og utstyr.

– Ideelt sett bør det være midler til faglig utvikling og gode forestillinger. Vi mener også at det bør finnes/lages systemer for videre og etterutdanning.

Kulturskolelærerens utspill

MFO må være mer tydelig på hva en kulturskole skal være.

I stedet for å definere tidsressurs per elev, kan det foreslås et tak på antall elever som en kulturskolelærer skal undervise.

Hvis man tenker at hver elev skal ha tretti minutters undervisning i uka, vil det innebære 40 elever i en full stilling.

Alle kulturskoler bør ha et lavterskeltilbud, et kjernetilbud og et talenttilbud.

Det bør settes krav til hva slags lokaler man underviser i.

MFOs landsmøte 2014

MFO og Musikkultur lader opp til landsmøtet i oktober ved å presentere en artikkelserie med utspill fra ulike medlemsgrupper.

Har du konkrete forslag til landsmøtet? Meld inn til landsmote2014@musikerorg.no

DU kan forme MFOs politikk!

Landsmøtet avholdes hvert fjernde år. I landsmøtet formes MFO. Landsmøtet avgjør hvilke saker MFO skal prioritere de neste fire årene. Hva mener DU er viktig? Sjekk musikerorg.no og klikk på landsmøtebanneret på venstre side.

05.02.2014
13:07
27.08.2015 20:02

Kulturskolelærerens utspill

MFO må være mer tydelig på hva en kulturskole skal være.

I stedet for å definere tidsressurs per elev, kan det foreslås et tak på antall elever som en kulturskolelærer skal undervise.

Hvis man tenker at hver elev skal ha tretti minutters undervisning i uka, vil det innebære 40 elever i en full stilling.

Alle kulturskoler bør ha et lavterskeltilbud, et kjernetilbud og et talenttilbud.

Det bør settes krav til hva slags lokaler man underviser i.

MFOs landsmøte 2014

MFO og Musikkultur lader opp til landsmøtet i oktober ved å presentere en artikkelserie med utspill fra ulike medlemsgrupper.

Har du konkrete forslag til landsmøtet? Meld inn til landsmote2014@musikerorg.no

DU kan forme MFOs politikk!

Landsmøtet avholdes hvert fjernde år. I landsmøtet formes MFO. Landsmøtet avgjør hvilke saker MFO skal prioritere de neste fire årene. Hva mener DU er viktig? Sjekk musikerorg.no og klikk på landsmøtebanneret på venstre side.

Mest lest