Institusjoner som betaler for dårlig:

– Bør kunne miste offentlig støtte

– Musikere må kunne forvente at offentlig støttede arrangører betaler honorar etter tariff, sier nestleder i MFO, Kristin Haagensen.
04.09.2014
11:28
27.08.2015 20:02

marte@musikkultur.no

– De som ikke betaler anstendig bør miste støtten fra det offentlige, mener hun.

Slagverker og frilanser Eirik Raude er enig.

– Musikere må gå sammen for å jobbe mot sosial dumping i musikkbransjen. De som driver sosial dumping bør miste den offentlige støtten, sier han.

Frafall av frilansere

I en serie artikler på papir og nett setter Musikkultur frilansøkonomi på dagsorden. I denne artikkelen forteller Eirik Raude, Tomas Nilsson og Georg Reiss at honorarene har stagnert de siste ti åra.

– Vi får flere henvendelser om honorarspørsmål nå enn tidligere, bekrefter Kristin Haagensen i MFO.

– Telemarksforskning har gjort omfattende undersøkelser på dette området. Disse understøtter musikernes erfaringer, legger hun til.

Hun tror det lave honorarnivået fører til et frafall av frilansere i 40-års alderen.

– Det er mulig å klare seg som frilanser en stund, så lenge man lever som en student, bor i kollektiv eller ikke har familie, men denne gruppa klarer ikke å opparbeide seg god nok økonomi til å etablere seg. Etter en stund føler mange at de er nødt til å ta på seg annet arbeid med mer sikker betaling. Det er kjempesynd, for det er ikke kvaliteten det står på, sier Haagensen.

– En holdningsendring må til

MFO sendte i august et innspill til Kulturdepartementets utredning av kunstnerøkonomien. Her trekker organisasjonen fram viktigheten av at offentlig støtte gis med forbehold om at det betales etter tariff, eller med tilsvarende satser. De framhever at de er bekymret for «den utbredte mangelen på betalingsvilje som vi ser at våre medlemmer blir møtt med.»

– Fylkeskommunene, forvalterne av Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, trekkes fram som lite betalingsvillige. Hva kommer det av at betalingsviljen er lav her?

– Forvaltere av offentlige kulturmidler er ofte mer opptatt av å få mest mulig ut til publikum enn å betale ordentlige honorarer. De ser ut til å glemme at disse kunstnerne faktisk er på et profesjonelt oppdrag. Det skyldes nok mangel på kunnskap, og så må det en holdningsendring til. Det må være mulig å utbetale lønn det faktisk er mulig å leve av. Det er ingen som spør en lege om vedkommende skal ha ordentlig betalt for jobben han eller hun gjør, påpeker Haagensen.

Hun oppfordrer også musikere til å si nei til å spille gratis, for ikke å undergrave muligheten til å ta betalt seinere i karrieren.

– Vi har ingen problemer med å forstå at det er fristende å spille gratis i en etableringsfase. Men det er alltid noen andre der ute som er villige til å gjøre det samme, neste gang når du vil ha betaling for jobben, sier Haagensen.

Les mer om frilansøkonomi:

Ingen vekst i honorar på ti år

Delte meninger im minstehonorar

Det er mulig å klare seg som frilanser en stund, så lenge man lever som en student, bor i kollektiv eller ikke har familie.

Kristin Haagensen, nestleder i MFO

04.09.2014
11:28
27.08.2015 20:02