Revidert statsbudsjett: Foreslår ledsagerbevis for deltakelse på kulturarrangement

14.05.2019
11:32
14.05.2019 11:32

I revidert statsbudsjett, som ble lagt fram 14.mai, foreslår regjeringen å gi 5 millioner kroner til et pilotprosjekt for å utvikle et digitalt ledsagerbevis. Beviset skal være et kort utstedt til personer med funksjonsnedsettelser, som gir innehaveren rett til å ha med en ledsager gratis på kultur- og fritidsarrangementer og på offentlig transport. Målet er å senke terskelen for å delta på slike arrangement.

14.05.2019
11:32
14.05.2019 11:32