Finn Schløsser-Møller og Odd Stenberg.

Finn Schløsser-Møller og Odd Stenberg.

Even Finsrud

Noteservice på Frankfurt-messa

En av de få norske gjengangerne blant utstillerne er Norsk Noteservice.
28.04.2014
13:35
27.08.2015 20:02

Blant nyhetene kan vi nevne jubileumsmarsjen Det går et festtog gjennom landet av Carl-Andreas Næss og Grethe Myhre Skottene, ny og mer oversiktelig lay-out på partiturer, samt en rekke nye sangbøker. Finn Schløsser-Møller og Odd Stenberg viser fram jubileumsmarsjen.

Norsk Noteservice AS

Tlf.: 23 03 95 55

notebutikken.no

28.04.2014
13:35
27.08.2015 20:02