MÅ FLYTTE: – Jeg håper virkelig at kommunene og fylkeskommunen ser at det er verdt å satse videre på ensemblet og beholde det i Østfold, sier en optimistisk styreleder i DNBE, Irene Johansen.

MÅ FLYTTE: – Jeg håper virkelig at kommunene og fylkeskommunen ser at det er verdt å satse videre på ensemblet og beholde det i Østfold, sier en optimistisk styreleder i DNBE, Irene Johansen.

Pressefoto

Blåseensemblet søker ny vertskommune

Dårlig kommuneøkonomi i Halden har ført Det Norske Blåseensemble (DNBE) ut på jakt etter ny vertskommune. Konsekvensene merkes allerede i høst, i form av avlyste konserter.
18.06.2014
12:46
27.08.2015 20:02

marte@musikkultur.no

Hvis ikke ensemblet finner en løsning, vil vedtaket bety en langsom nedleggelse fram mot 2018. Allerede fra høsten merkes konsekvensene, ved at planlagte konserter blir avlyst.

– Dette er konserter lokalt i Halden og andre steder, som publikum forhåpentlig har gleda seg til. Vi har jobba lenge for å finne en løsning, men det har ikke vært mulig. Det er veldig leit, sier styreleder i DNBE, Irene Johansen.

Ensemblet har også kutta i andre deler av driften, men verner om musikerne.

– Uten dem – ikke noe blåseensemble, sier Johansen.

Styret har nå bedt Østfold fylkeskommune om hjelp til å finne en ny vertskommune.

Halden bystyre har vedtatt å fryse tilskuddet til DNBE på 2013-nivå.

– Dette har vært en lang prosess, der vi har jobba opp mot Halden kommune for å få dem til å videreføre avtalen sammen med staten og fylkeskommunen. Vi har en historie i Halden som er 280 år gammel, understreker Johansen.

Økonomisk dominoeffekt

Blåseensemblet er et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og Kulturdepartementet. Frys av tilskuddet betyr at Halden kommune ikke kompenserer for lønns- og prisvekst fra 2013 til 2014. Dette utgjør 160 000 kroner, men har som konsekvens at også Østfold fylkeskommune og Kulturdepartementet nå kutter i sine tilskudd. Den samlede nedgangen blir derfor på 1 122 000 kroner, og eskalerer ytterligere med over 1 million kroner per år framover, ifølge DNBE.

– Jeg vil også understreke at vi ikke har søkt om økt tilskudd fra Halden kommune de siste åra. Det har kun vært lønns- og prisvekstkompensasjon. Det vi har hatt av økning, har vi selv sørget for, ved høyere inntjening, sier Johansen.

Hun er optimist med tanke på å finne en løsning.

– Jeg håper virkelig at kommunene og fylkeskommunen ser at det er verdt å satse videre på ensemblet og beholde det i Østfold, sier Johansen.

Les også: Begeistring for norsk Zappa-tolkning

Ordfører i Halden, Thor Edquist, forteller om en meget anstrengt økonomi som årsak til vedtaket om å fryse tilskuddet.

– Vi er på Robek-lista (register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, red.anm.) og har de kanskje største utfordringene økonomisk i Norge. Vi må kutte i alt vi driver med. Allikevel betaler vi 5 millioner kroner til DNBE, men vi har ikke råd til å øke tilskuddet, sier han.

Fylkeskommunen håper på løsning

Østfold fylkeskommune fikk beskjeden fra styret i DNBE i går.

– Vi vil være med på å åpne dører for å finne en aktuell kommune og håper noen har lyst til å gå inn i rollen, sier Inger Christin Torp, leder av Opplæring, kultur og helse-komiteen i fylkestinget i Østfold.

Hun håper det er mulig å få et møte med Fredrikstad og Sarpsborg før sommeren.

– Dette er et stort løft, på mellom 4,5 og 5 millioner kroner. Derfor spør vi de største kommunene først, sier Torp, som samtidig påpeker at vertskommunen får mye igjen i form av leieinntekter, mulige skatteinntekter og mulige ringvirkninger for det lokale næringsliv.

– Jeg håper at kommunene ser at det er veldig mye å vinne på å være vertskommune for et så tradisjonsrikt ensemble, understreker Torp.

– Kan det være aktuelt med et spleiselag mellom to kommuner?

– Det kan også være en løsning, men nå går vi runden først.

Vi har jobba lenge for å finne en løsning, men det har ikke vært mulig. Det er veldig leit.

Irene Johansen

DNBE

• Det Norske Blåseensemble ble etablert i 1734.

• Var tidligere et av Forsvarets korps. Er nå et sivilt blåseensemble på 24 musikere og en administrasjon på åtte personer.

• Landets eldste orkester i kontinuerlig drift.

• To av satsingsområdene er samtidsmusikk og historisk musikk.

18.06.2014
12:46
27.08.2015 20:02

DNBE

• Det Norske Blåseensemble ble etablert i 1734.

• Var tidligere et av Forsvarets korps. Er nå et sivilt blåseensemble på 24 musikere og en administrasjon på åtte personer.

• Landets eldste orkester i kontinuerlig drift.

• To av satsingsområdene er samtidsmusikk og historisk musikk.

Mest lest