FORSKNING

Fortid transformeres til nåtid: Solmund Nystabakk og Berit Norbakken fra konserten «Or strange to you». Nystabakk har undersøkt hvilke sammenhenger luttsangene ble framført i, og hvilket forhold det var mellom dem som var involvert i framførelsen.

Fortid transformeres til nåtid: Solmund Nystabakk og Berit Norbakken fra konserten «Or strange to you». Nystabakk har undersøkt hvilke sammenhenger luttsangene ble framført i, og hvilket forhold det var mellom dem som var involvert i framførelsen.

Daniel Lilleeng

Solmund Nystabakk: «Jeg håper på en anerkjennelse av historisk oppføringspraksis som metode»

FORSKNING

Jenter kommer også i stemmeskiftet: – Jeg håper man kan begynne å snakke om jenters stemmeskifte. Jeg synes det er viktig at vi tar dette opp i høyere musikkutdanning, og at hele feltet som jobber med unge jentestemmer får en bedre forståelse av hvordan stemmene endrer seg, sier Runa Hestad Jenssen, som forsker på jenters stemmeskifte.

Jenter kommer også i stemmeskiftet: – Jeg håper man kan begynne å snakke om jenters stemmeskifte. Jeg synes det er viktig at vi tar dette opp i høyere musikkutdanning, og at hele feltet som jobber med unge jentestemmer får en bedre forståelse av hvordan stemmene endrer seg, sier Runa Hestad Jenssen, som forsker på jenters stemmeskifte.

Merete Haseth

– Jenters stemmeskifte er et underkommunisert fenomen

Fagartikkel:

Rune Eriksen

Gehør: Bruk kroppen i lyttetrening

FAGARTIKKEL

Benjamin A. Ward / HiOA

Er det mulig å oppnå både bredde og spesialisering i kulturskolen?

LEDIGE STILLINGER

FAGARTIKKEL: Komposisjon i undervisning

Kristine Bratlie er pedagog, pianist og komponist, og gründer av Brawo private musikkskole.

Kristine Bratlie er pedagog, pianist og komponist, og gründer av Brawo private musikkskole.

Mona Askerød

Med rett til å komponere

istock

Fagartikkel: Pensjoner begrepene utøvende fag og støttefag i høyere musikkutdanning

Ikke perfekt: Alexander Refsum Jensenius har ikke som mål å skape en perfekt gjengivelse fra et sted til et annet, men å utvikle mulighetene i begrensningene som ligger i systemet.

Ikke perfekt: Alexander Refsum Jensenius har ikke som mål å skape en perfekt gjengivelse fra et sted til et annet, men å utvikle mulighetene i begrensningene som ligger i systemet.

Ketil Blom Haugstulen/Khrono

Hvordan spille sammen når bassisten står 500 kilometer unna

Kortnytt

Ymse format: På lydlaboratoriet finner vi eksempler på alle verdens innspillingsformat.

Ymse format: På lydlaboratoriet finner vi eksempler på alle verdens innspillingsformat.

Even Finsrud

Nasjonalbiblioteket – vår kollektive kulturhukommelse

SIMEN OMANG, gitarmaker og kulturhistoriker, har jobbet med ulike gitarmakertradisjoner og historisk håndverkspraksis. Leder i Norsk Instrumentmakerforening.

SIMEN OMANG, gitarmaker og kulturhistoriker, har jobbet med ulike gitarmakertradisjoner og historisk håndverkspraksis. Leder i Norsk Instrumentmakerforening.

Privat

Hvordan bruke norsk gran i strengeinstrumenter?

Aleksandra Habior

Lese tekst og lese noter – to sider av samme sak

Boo Fredrik Sahlander, førsteamanuensis i elbass ved Institutt for rytmisk musikk, Universitetet i Agder.

Boo Fredrik Sahlander, førsteamanuensis i elbass ved Institutt for rytmisk musikk, Universitetet i Agder.

Atle Christiansen

Med trekanter og romber skal improvisasjonen forløses!

Anne Myklebust Odland

På vei mot et bedre kulturskoletilbud

Små grep kan gi bedre kjønnsbalanse i musikklivet

Trygg: Den mentale treninga har gjort meg tryggere, ikke bare på hornet, men også på scenen, sier Ia Rønshaugen.

Trygg: Den mentale treninga har gjort meg tryggere, ikke bare på hornet, men også på scenen, sier Ia Rønshaugen.

Andreas Ulvo

Å tenke seg til å bli en bedre musiker

Bonde og spellemann: Sjugurd Garmo på Uppigard-setra med utsikt mot Kleppdalen og Høgkollen. Det var her han lagde de fleste komposisjonene.

Bonde og spellemann: Sjugurd Garmo på Uppigard-setra med utsikt mot Kleppdalen og Høgkollen. Det var her han lagde de fleste komposisjonene.

Ukjent, hentet fra Hans W. Brimis fotosamling

Slåtter etter dårlig spellemann

Noam Armonn/Shutterstock

På ny kurs med kulturskolens nye musikkplan

Gruppeprosessen

Motstandsdyktighet og attitydetrening

Marius Astrup Thoresen

Marius Astrup Thoresen

Anne Myklebust Odland

Verdier og identitet i instrumentalundervisning

Angnar Mykle.

Angnar Mykle.

Fred Monclair

Mykle og musikken

Kulturrådet 1965: Håkon Stenstadvold, Ingeborg Lyche, Leif J. Wilhelmsen og Torbjørn Rodahl, 26. mars 1965. Ingeborg Lyche var rådets første direktør, fra 1966-1977.

Kulturrådet 1965: Håkon Stenstadvold, Ingeborg Lyche, Leif J. Wilhelmsen og Torbjørn Rodahl, 26. mars 1965. Ingeborg Lyche var rådets første direktør, fra 1966-1977.

Leif Høel/Norsk Folkemuseum

– Kulturrådet skulle løse krisa i kulturpolitikken

Marius Astrup Thoresen.

Marius Astrup Thoresen.

Privat

Hvorfor slutter elevene når de blir 12-15 år?

Sigurd Jovik Bræin er musikkviter, musiker og komponist. Han har mastergrad i musikkvitenskap fra UiO, og har studert administrasjon og ledelse ved Norges musikkhøgskole, der han har skrevet om mangfoldsbegrepet i norsk musikkliv.

Sigurd Jovik Bræin er musikkviter, musiker og komponist. Han har mastergrad i musikkvitenskap fra UiO, og har studert administrasjon og ledelse ved Norges musikkhøgskole, der han har skrevet om mangfoldsbegrepet i norsk musikkliv.

Sjur Bræin

Det moderne mangfoldet

Sang som motstandskamp

Alexanderteknikk – nyttig for musikeren

Et annet blikk på rollen som instrumentalpedagog

Marius Astrup Thoresen

Frihet og vitalitet i instrumentalundervisning

Digitale verktøy i estetiske fag

Mer applaus i skolen

«Skuespill-musiker» – en ny tverrfaglig yrkestittel?

Arbeidslivskompetanse for utøvende jazzmusikere

Hvor god er det egentlig vits å bli?