– Staten må ikke bruke åndsverkloven til å spare utgifter" />