Pensjon i orkestrene: Hybrid eller innskudd?

Slik argumenterer partene

Partene er uenige om hvilken pensjonsordning som er best for orkestrene. Arbeidstakerne vil ha hybridpensjon, mens arbeidsgiverne vil ha innskuddspensjon. Her er argumentene!
25.01.2016
15:30
25.01.2016 15:31

Arbeidstakersidens argumenter for hybridpensjon er:

• kan organiseres som én felles pensjonsordning for hele sektoren

• pensjonen er forutsigbar

• den er livsvarig

• den likestiller menn og kvinner

• arbeidsgiver betaler for administrasjonskostnadene både i opptjeningstiden og i utbetalingstiden

• arbeidsgiver, arbeidstaker og forsikringsselskapet deler risikoen mellom seg

Arbeidsgiversidens argumenter for innskuddspensjon er:

• kan organiseres som én felles pensjonsordning for hele sektoren

• den er forutsigbar for arbeidsgiver, man vil kunne forutse framtidas utgifter

• den er enkel å administrere

• det er en etablert ordning

• ordningen vil gi en større pensjon for de ansatte, blant annet på grunn av at den langsiktige avkastningen på aksjer og obligasjoner historisk sett har vært positiv

25.01.2016
15:30
25.01.2016 15:31