Streik i kulturskolen

MFO tar seks ansatte ved Bærum kulturskole ut i streik.
05.06.2014
13:36
27.08.2015 20:02

marte@musikkultur.no

26. mai stemte MFO mot skissen til løsning i kommunesektoren.

– Arbeidstidsbestemmelsene for lærerne er vesentlig svekket. Vi kan ikke godta et oppgjør som gjør det umulig for våre medlemmer å gjøre jobben sin, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian.

Akseptabel lønnsramme

MFO mener at lønnsrammen i meklerens forslag er akseptabel. Den sikrer alle et lønnstillegg på 2,15 prosent. Det tilsvarer minst 8500 kroner fra 1. mai 2014. Det ble avsatt én prosent til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. juli 2014.

Det er altså ikke her stridens kjerne ligger.

– Det er arbeidstidsbestemmelsene vi reagerer på, sier Rian.

Forskjellsbehandling

I den nye avtalen pålegges lærerne betydelig mer tilstedeværelse på skolen. For lærere i grunnskolen og i videregående skole forutsettes det tilfredsstillende fysiske arbeidsforhold, som for eksempel kontorplass, PC og plass til bøker. Kulturskolelærere skal kunne beordres å være på jobb, sjøl om arbeidsforholdene ikke er tilfredsstillende.

– Dette er en forskjellsbehandling MFO ikke kan akseptere og som vil gjøre det nærmest umulig for kulturskolelærerne å gjøre jobben sin, påpeker Rian.

Streik fra 11. juni

Den nye arbeidstidsavtalen for kulturskolelærere legger også opp til at skoleårets lengde kan økes med inntil fem arbeidsdager ekstra, uten at tillitsvalgte kan motsette seg dette.

– Lærere i kunst- og kulturfag utdanner framtidas skapende og utøvende kunstnere, jeg vil derfor gå så langt som å kalle dette et angrep på den kulturelle grunnmuren i Norge, sier Rian.

Streiken iverksettes fra onsdag 11. juni.

Les også: MFO aksepterte ikke kommuneoppgjøret

Det er arbeidstidsbestemmelsene vi reagerer på.

Hans Ole Rian

05.06.2014
13:36
27.08.2015 20:02

Mest lest