Foreslår frilansregister

Klarinettist Ingvill Hafskjold foreslår at det opprettes et register over utøvende frilansere. – Oppdragsgivere trengs å minnes på hvem som er tilgjengelige på markedet, sier hun.

Idrettens budsjett

– Kulturbudsjettet for 2015 er et gjennomslag for det utvidede kulturbegrepet, kommenterer forsker Ole Marius Hylland. Han mener å kunne se en idrettspolitisk tankegang bak deler av kulturpolitikken.

– Et budsjett med klare prioriteringer

Kulturbudsjettet er tilbake på 2012-nivå, men er mer differensiert enn tidligere, påpeker MFO-ledelsen. Noen institusjoner får langt mer i overføringer enn andre.

Frilansere vil være førstevalget

Frilansere i MFO vil ha et regelverk som sørger for at institusjonsmusikere ikke tar jobber fra dem. De vil være førstevalget når spilleoppdrag settes ut.

Det abstrakte alvoret

Han fann saksofonen i skulekorpset og bukkehornet i protest mot EU. For Karl Seglem er det det uforståelege i musikken som gjev meining.

Skaper flere klubbscener

Lokale klubbscener erstattes av påkostede kulturhus som Andreas Haddeland ikke har råd til å spille i. Løsninga? Få flere til å starte klubb, selvfølgelig!

Lærerne sier ja

Det ble ja i Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og MFOs uravstemning.

Vil ha mer barnemusikk i NRK

MFO vil ha barnemusikken inn i NRK-plakaten.

– Kulturrådet påvirker honorarene

Norsk kulturråd er med på å holde honorarnivået nede, ved ikke å fullfinansiere prosjekter, mener frilansere. Kulturrådet er ikke enig.

Crowdfunding – digital kronerulling

Aalberg Audio forsøker å finansiere nyskaping via folkefinansiering – crowdfunding. Hva er det, og hva kan det brukes til?

– Bør kunne miste offentlig støtte

– Musikere må kunne forvente at offentlig støttede arrangører betaler honorar etter tariff, sier nestleder i MFO, Kristin Haagensen.

Tema: Musikk i fengsel og på asyl

Hvordan presenterer man musikk for mennesker som allerede har for mange inntrykk? Vi har blitt med inn på Borkenes asylmottak og i Oslo fengsel.

Delte meninger om ny minstesats

MFO har anbefalt en ny minstesats for klubb- og dansejobber, til både jubel og kritikk fra medlemmene.

Ingen vekst i honorar på ti år

Erfarne frilansere får samme betaling i dag som de fikk for ti år siden. Mens resten av befolkningen har hatt en lønnsvekst på nærmere 50 prosent, har frilanshonorarene stagnert.

Sikkerheten er viktigst

Oppdragsgiverne er slett ikke negative til at lys- og lydteknikerne vil fagorganisere seg til tryggere arbeidsmiljø. De vil gjerne samarbeide om sikkerhet.

Vil skru lyd i trygt arbeidsmiljø

«The show must go on», men helst under mer ordnede forhold. Lyd- og lysteknikere ber flere kollegaer fagorganisere seg, for å få slutt på cowboy-virksomhet i bransjen.

Portrettet: Utenfor allfarvei

Les portrettet med Marianne B. Kielland og hør favorittmusikken hennes!

Små sjefer for Barnas Ultima-dag

Lange møter, mange forslag og litt uenighet hører med når ti barn planlegger festival. – Det er veldig mye å tenke på når man er sjef for en festival! sier Frida Frafjord (7).

Slutt på streiken

I dag kan alle lærere i skole og kulturskole gå tilbake på jobb. Lærerorganisasjonene og KS er enige om en ny tariffavtale.

Streik: Stein på stein hos KS

La lærerne være lærere og vis tillit, sto det på steinene som ble lagt ned i en varde utenfor KS-bygget i kveld.

Lockout ikke aktuelt for KS

Lockout er ikke et virkemiddel KS vil ta i bruk i den pågående konflikten med lærerorganisasjonene.

128 til ut i streik

Fra og med førstkommende mandag er 174 MFO-medlemmer i streik.

Tariff: Kirkeoppgjøret godkjent

Kirkemusikerne har godkjent tariffoppgjøret. Men mange flere enn før stemte imot.

Streiker for fleksibel jobb

Det viktigste vi streiker for er fleksibiliteten, sier lærerne ved Bærum kulturskole som har vært i streik siden juni.

KS: Vil ha nye forhandlinger

Kommunenes Sentralforbund vil ha slutt på streiken, og kaller inn til nye forhandlinger så fort som mulig.

PORTRETTET: KARL SEGLEMS FAVORITTAR
FACEBOOK
JOBBNYTT - LEDIGE STILLINGER

Kantor

Nordre Land kirkelige fellesråd
Nordre Land
22.10.2014

Administrativ leder

Norsk komponistforening
Oslo
Snarest

Korpsdirigent

Kvinesdal kommune
Kvinesdal
31.10.2014

Undervisningsinspektør

Oslo musikk- og kulturskole
Oslo
01.11.2014

Prøvesang

Det norske solistkor
Oslo
03.11.2014

Trompet fast stilling

Forsvarets Musikk
Oslo
10.11.2014

Tutti bratsjist

Trondheim Symfoniorkester
Trondheim
21.11.2014

Organist

St. Birgitta kirke
Fredrikstad
01.12.2014

Hornist, fast stilling

Forsvarets Musikk
Horten
15.12.2014

Vikarprøvespill

Forsvarets Musikk
Horten
15.12.2014